Tábor
Znak Tábor

Web provozuje NSZM ČR

Tábor

Rozbalit detaily

Plán rozvoje sportu města Tábora (2018)

1. Cíle plánu rozvoje sportu

1.1 Možnost prominutí poplatků z využívání veřejných prostranství pro pořádání sportovních akcí, ve kterých je město Tábor spolupořadatelem

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.2 Finanční prostředky do investic a do oprav a údržby sportovních a tělovýchovných zařízení, která jsou v majetku města a také ta, která se nacházejí na území města

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.3 Rozvoj Tělovýchovného zařízení města Tábor, s.r.o. a udržení cen vstupného na přijatelné úrovni, umožňující sportovní vyžití všem, kdo o něj mají zájem i v budoucnu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.4 Nabídka sportovních hřišť a tělocvičen u základních škol v odpoledních hodinách pro širokou veřejnost

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.5 Podpora vnitroměstského sportu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.6 Údržba veřejných ploch určených ke sportovním aktivitám - jedná se o otevřené, případně ohrazené zpevněné a upravené plochy s lajnováním, streetballovými koši, stoly na ping-pong a pod.

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.7 Propagace aktivit města v oblasti sportu a jeho podpory

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.8 Rozvoj dotačních programů města a zvyšování jejich finanční alokace

Deskriptory:
XVII. Veřejná správa
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
TISK
i