Tábor
Znak Tábor

Web provozuje NSZM ČR

Tábor

Rozbalit detaily

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty / EVVO v Táboře (2007)

1. Města a obce

1.1 Podpora rozvoje EVVO na Táborsku v oblasti působnosti jednotlivých měst a obcí zvýšením informovanosti občanů o stavu ŽP

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení

2. Neziskové organizace

2.1 Podpora rozvoje NNO na Táborsku prostřednictvím spolupráce s NNO a koordinace jejich činnosti

Deskriptory:
XII. Životní prostředí

3. Mateřské a základní školy

3.1 Podpora rozvoje EVVO na Táborsku ve školách a školských zařízeních zavedením EVVO do výuky a zájmových kroužků při školách

Deskriptory:
XII. Životní prostředí

4. Veřejnost

4.1 Zajištění přístupu veřejnosti k informacím o ŽP a následně zkvalitnění její účasti na rozhodovacích procesech v této oblasti

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
TISK
i