Tábor
Znak Tábor

Web provozuje NSZM ČR

Tábor

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Priorita"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Komunitní plán sociálních služeb ORP Tábor 2020-2022

1. Služby pro seniory

1.1 Zachování stávajících služeb pro seniory

Deskriptory:
IX.b sociální péče
1.1.1 Zachování stávajících ambulantních služeb pro seniory
1.1.2 Zachování stávajících pobytových služeb pro seniory
1.1.3 Zachování stávajících terénních služeb pro seniory
1.1.4 Zachování a rozvoj služeb a volnočasových aktivit pro seniory
1.1.5 Zachování sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních

1.2 Rozvoj služeb pro seniory

Deskriptory:
IX.b sociální péče
1.2.1 Rozšíření služeb pro seniory

1.3 Zřízení nových služeb pro seniory

Deskriptory:
IX.b sociální péče
1.3.1 Hledání možností zřízení multifunkčního centra sociálních a zdravotních služeb pro seniory
1.3.2 Řešení možností sociálního bydlení pro seniory v dalších obcích

2. Služby pro osoby se zdravotním postižením

2.1 Zachování stávajících služeb pro zdravotně postižené

Deskriptory:
IX.b sociální péče
2.1.1 Zachování stávajících sociálních služeb
2.1.2 Zachování stávajících doprovodných služeb (služby neregistrované dle zákona o sociálních službách)

2.2 Rozvoj služeb a zařízení chybějících služeb pro zdravotně postižené

Deskriptory:
IX.b sociální péče
2.2.1 Rozvoj stávajících sociálních služeb
2.2.2 Vznik nových služeb

2.3 Vytváření podpůrného prostředí

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
2.3.1 Podpora rozvoje zaměstnávání osob se ZP

3. Služby pro osoby v nepříznivé sociální situaci

3.1 Zachování stávajících služeb pro osoby v nepříznivé životní situaci

Deskriptory:
IX.b sociální péče
3.1.1 Zachování stávajících sociálních i doplňkových služeb pro ONŽS

3.2 Zřízení chybějících služeb pro osoby v nepříznivé životní situaci

Deskriptory:
IX.b sociální péče
XVI.d dostupné bydlení
3.2.1 Zřízení Nízkoprahového denního centra (NDC) pro osoby bez přístřeší (§ 61)
3.2.2 Zřízení mobilní nízkoprahové ordinace
3.2.3 Zřízení azylového domu pro muže (§ 57)
3.2.4 Zajištění pomoci občanům v tíživé životní situaci prostřednictvím dluhového poradenství
3.2.5 Sociální bydlení jako návazný krok na systém sociálních služeb v Táboře
3.2.6 Vyčlenění krizového bydlení ve stávajícím systému bydlení

4. Služby pro děti, mládež a rodinu

4.1 Zachování stávajících služeb pro děti, mládež a rodinu

Deskriptory:
IX.b sociální péče
4.1.1 Zachování registrovaných sociálních služeb pro děti, mládež a rodinu
4.1.2 Zachování služeb pedagogického a psychologického poradenství
4.1.3 Zachování doplňkových služeb pro rodiny a děti a volnočasových možností pro děti a mládež
4.1.4 Zachování efektivity práce s rodinami ohroženými a v krizi

4.2 Rozvoj služeb pro děti, mládež a rodinu

Deskriptory:
IX.b sociální péče
4.2.1 Rozvoj registrovaných sociálních služeb pro děti a mládež

4.3 Zřízení chybějících služeb pro děti, mládež a rodinu

Deskriptory:
IX.b sociální péče
4.3.1 Zřízení chybějících služeb pro děti, mládež a rodinu

5. Služby pro menšiny

5.1 Zachování stávajících služeb pro menšiny a cizince

Deskriptory:
IX.b sociální péče
5.1.1 Zachování stávajících služeb pro romskou menšinu
5.1.2 Zachování stávajících služeb pro menšiny a cizince

5.2 Rozvoj služeb pro romskou menšinu a cizince

Deskriptory:
VIII.b ohrožené skupiny
VIII.e začleňování cizinců
IX.b sociální péče
5.2.1 Boj s předsudky a sociálním vyloučením

6. Služby na území Bechyňska

6.1 Podpora systému poskytovaných služeb

Deskriptory:
IX.b sociální péče
6.1.1 Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Bechyně

6.2 Rozvoj systému poskytovaných služeb

Deskriptory:
IX.b sociální péče
6.2.1 Rozšíření služeb pro seniory na Bechyňsku
6.2.2 Vybudování komunitního centra U sv. Františka – středisko Domova sv. Anežky, o. p. s., Týn nad Vltavou
6.2.3 Rozvoj komunitní péče o osoby s vážným duševním onemocněním na Bechyňsku

6.3 Zřízení chybějících služeb

Deskriptory:
IX.b sociální péče
6.3.1 Zřízení nových služeb pro seniory na Bechyňsku

7. Služby na území Chýnovska

7.1 Podpora systému poskytovaných služeb

Deskriptory:
IX.b sociální péče
7.1.1 Zachování stávajících služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Chýnov

7.2 Rozvoj služeb

Deskriptory:
IX.b sociální péče
7.2.1 Zlepšení podmínek pro život na Chýnovsku

8. Služby na území Mladovožicka

8.1 Podpora systému poskytovaných služeb

Deskriptory:
IX.b sociální péče
8.1.1 Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Mladá Vožice

8.2 Rozvoj systému poskytovaných služeb

Deskriptory:
IX.b sociální péče
8.2.1 Rozvoj služeb pro seniory, osoby se zdravotním postižením a chronickým onemocněním a podpora rodinných pečovatelů

8.3 Podpora a rozšíření doplňkových zájmových aktivit

Deskriptory:
XXI.b zájmová činnost a rekreace
8.3.1 Rozšíření mimoškolních zájmových aktivit pro děti a rodiny s dětmi
8.3.2 Zachování a rozšíření zájmových aktivit pro seniory, osoby se zdravotním postižením, ale i pro ostatní občany, podpora mezigenerační sounáležitosti

9. Služby na území Sezimoústecka

9.1 Podpora systému poskytovaných služeb

Deskriptory:
IX.b sociální péče
9.1.1 Zachování stávajících sociálních služeb ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Sezimovo Ústí

9.2 Rozvoj systému poskytovaných služeb

Deskriptory:
IX.b sociální péče
9.2.1 Rozvoj služeb pro seniory a osoby se sníženou soběstačností a služeb pro děti a mládež

10. Společná opatření

10.1 Společná opatření

Deskriptory:
IX.b sociální péče
XVI.d dostupné bydlení
10.1.1 Informovanost a poradenství
10.1.2 Financování sociálních a doplňkových služeb
10.1.3 Prevence sociálně nežádoucích jevů
10.1.4 Podpora sociálního bydlení a startovacích bytů
10.1.5 Podpora dobrovolnictví
10.1.6 Podpora komunitního plánování sociálních služeb
TISK
i