Štětí
Znak Štětí

Web provozuje NSZM ČR

Štětí

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Plán rozvoje sportu ve městě Štětí 2020-2025

1. Cíle rozvoje sportu

1.1 Modernizace, ekologizace a úspory v provozu majetku

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.2 Volnočasové zázemí a aktivity

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.3 Komunikace, chodníky a parkovací místa

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.k nemotorová doprava

1.4 Zlepšení cyklodopravy po městě s důrazem na bezpečnost cyklistů

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava

1.5 Projekty nadregionálního významu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
TISK
i