Rožnov pod Radhoštěm
Znak Rožnov pod Radhoštěm

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Rožnov pod Radhoštěm

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Segmentová koncepce pro oblast dopravy města Rožnov pod Radhoštěm 2021-2025

1. CYKLODOPRAVA

1.1 Plnohodnotná realizace Švestky

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.k nemotorová doprava
Popis / Komentář:
Maximální snaha o její realizaci ve standardních normových parametrech, a to i za cenu výkupu pozemků, které dnes nejsou ve vlastnictví města. Bude realizováno rozšíření mostu přes Bečvu v ul. Nádražní.

1.2 U silných dopravních vztahů (typicky centrum - sídliště - areál bývalé Tesly) budou vybudovány cyklostezky, ideálně separátně od infrastruktury pro pěší

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.k nemotorová doprava
Popis / Komentář:
Lepší cyklistické spojení s okolními obcemi (zadání studie na koncepci spojení).

1.3 Město bude aktivně podporovat budování podmínek pro rozvoj cyklistiky na území města formou stojanů pro kola (případně úschoven) na vhodných místech

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava
Popis / Komentář:
Zároveň bude iniciovat, aby se do této sítě zapojili i velcí zaměstnavatelé, kteří by měli vytvořit podmínky pro dojíždění do práce na kole. (úschovny, sprchy, ...)

2. INDIVIDUÁLNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

2.1 Město se bude snažit aktivně zmírňovat dopady individuální automobilové doprvy zaváděním bezpečnostních prvků na silně zatížených komunikacích

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.j bezpečnost v dopravě
Popis / Komentář:
Na všech komunikacích se snaží vytvářet podmínky pro neustálé zlepšování bezpečnosti.

3. PARKOVÁNÍ

3.1 Změna organizace a pravidel na exponovaných místech, v odůvodněných případech navýšení kapacit

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
Popis / Komentář:
Cílem bude snaha o maximální zefektivnění využití parkovacích ploch. U exponovaných míst bude docházet k regulaci cenou.

3.2 Motivace k využívání carsharingu jako nástroje úspory parkovacích míst (osvěta, vytvoření podmínek pro soukromého provozovatele takové služby).

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

4. MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

4.1 Náklady na obsluhu města nepřesáhnou 10 mil Kč za rok

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
Popis / Komentář:
Součástí bude optimalizovaná linka na Dolní Paseky + pravidelná obsluha nejhustěji zasídlených částí města a centra města. MHD bude koordinováno s linkami regionálních autobusů.

5. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

5.1 Trať bude optimalizována, budou přidány další spoje v čase dopravní špičky

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
Popis / Komentář:
Modernizovaná budova železniční stanice bude sloužit jako společný prostor pro všechny cestující autobusovou i železniční dopravou.

5.2 Město podpoří kvalitní služby pro cestující ve výpravní budově po dobu železničního a autobusového provozu

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita

6. AUTOBUSOVÁ LINKOVÁ DOPRAVA

6.1 Úpravy JŘ se budou dít v rámci každoročního projednání Návrhu JŘ, které městu předkládá KOVED

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita
Popis / Komentář:
Současná podoba jízdních řádů železniční a autobusové dopravy je až na dílčí připomínky odpovídající významu města a dopravním potřebám jeho obyvatel.

7. PĚŠÍ

7.1 Postupně budou upraveny všechny bariéry, které byly v rámci města identifikovány, vč. finančně náročného bezbariérové řešení překonání železniční trati ze sídliště Máj na sídliště Jižní Město

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.k nemotorová doprava
Popis / Komentář:
Na vhodných místech jsou zaváděny pěší zóny, či zóny se smíšeným provozem. Před školami budou zavedena opatření, který zvýší bezpečnost pěších, zejména dětí. Budou vyřešena všechna bariérová přemostění Bečvy. Pod kolejištěm u výpravní budovy žst. Rožnov p/R je zřízen podchod.

8. MARKETING A OSVĚTA UDRŽITELNÉ MOBILITY

8.1 Pokračování ve stávajícím marketingu, aktivní motivace pro volbu udržitelných způsobů přepravy. Týden mobility

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení
TISK
i