Prostějov
Znak Prostějov

Web provozuje NSZM ČR

Prostějov

Názvy hierarchických úrovní
A. "Oblast (Cíl Zdraví 21 WHO)"
A.1 "Místní cíl"
A.1.1 "Opatření"
A.1.1.1 "Aktivita"

Zdravotní plán města Prostějov 2013-2015

A. Zdraví mladých

A.1 zapojování Dětského zastupitelstva do aktivit zdravého životního stylu pro mladé

A.1.1 Podpora grantových témat Zdravého města
A.1.2 Vybudování studentského parku
A.1.3 Prohlubování spolupráce se zástupci Zdravého města

A.2 Zavedení zdravého stravování ve školách

A.2.1 Školení a další vzdělávání pracovníků školních jídelen
A.2.2 Soutěže mezi jídelnami v nejzdravějším pokrmu
A.2.3 Osvětové akce ke zdravému stravování
A.2.4 Hodnocení kvality školních jídelníčků

A.3 Podporovat kladný vztah dětí k pohybu

A.3.1 Nordic walking tour - 2013
A.3.2 Realizace projektu pro mládež k zabránění nemocí z hypomobility

A.4 Spolupráce školy a rodičů v oblasti zdravého životního stylu dětí

A.4.1 Preventivní akce v oblasti životního stylu dětí
A.4.2 Zavedení nutričního poradenství pro ženy na mateřské dovolené
A.4.3 Podpora restaurace s bezlepkovou stravou

A.5 Realizace osvědčených projektů a aktivit k podpoře zdraví dětí

A.5.1 Screening pohybových disbalancí žáků a studentů ZŠ a SŠ
A.5.2 Hrou proti AIDS
A.5.3 Zdravé sezení ve školách
A.5.4 Projekt Zdravá škola ZŠ Majakovského1
A.5.5 Projekt Zdravá škola Dr. Horáka

B. Zdravější životní styl

B.1 Pořádání a podpora osvětových akcí

B.1.1 přednášky o zdravém životním stylu pro střední a starší generaci
B.1.2 Organizace literárních a výtvarných soutěží

B.2 Pořádání komunitních kampaní

B.2.1 Jarní dny zdraví
B.2.2 Podzimní dny zdraví
B.2.3 Získávání nových partnerů zaměřených na zdravý životní styl

B.3 Propagace programů podporujících zdraví

B.3.1 Navázání spolupráce s organizacemi zaměřenýými na pohyb a zdravý životní styl
B.3.2 Projekt zaměřený na občany s problémy osteoporózy
B.3.3 Program zaměřený na problém civilizačních onemocnění
B.3.4 Projekt zaměřený na prevenci pohybových aktivit u rizikových skupin

C. Snížení výskytu neinfekčních onemocnění

C.1 Význam dostatečného odpočinku a spánku

C.1.1 Návštěva Solné jeskyně

C.2 Realizace naučného pásma- hygiena rukou a prevence infekčních chorob

C.2.1 Pásmo pro nejmenší zaměřené na hygienu rukou

C.3 Besedy o základech stolování

C.3.1 Zpracovávání materiálů o pravidlech konzumace ovoce

D. Zdravé a bezpečné životní prostředí

D.1 Sledování rizikových faktorů zdraví obyvatel

D.1.1 Vytvoření Analýzy zdravotního stavu obyvatelstva v okrese Prostějov za rok 2012

D.2 Sledování zlepšení ovzduší ve městě

D.2.1 Odstranění, snížení zdrojů znečištění
D.2.2 Výsadba kvalitní zeleně v ulicích města
D.2.3 Snížení sekundární prašnosti
D.2.4 Revitalizace parku Smetanovy sady

E. Mobilizace partnerů pro zdraví

E.1 Realizace a podpora komunitních projektů podpory zdraví

E.1.1 Realizace projektu Zdravé město
E.1.2 Podpora projektu Zdravá škola a Zdravá MŠ

E.2 Zapojování podnikatelských subjektů do zlepšování zdravotního stavu obyvatel

E.2.1 Realizace projektu Zdravý podnik

E.3 Prohlubování spolupráce s partnery

E.3.1 Lázně Skalka - organizace
E.3.2 Spolupráce se skupinou prevence městské policie
E.3.2.1 DEN BEZ AUT
E.3.2.2 O pohár Zdravého města
TISK
i