Prostějov
Znak Prostějov

Web provozuje NSZM ČR

Prostějov

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"
1.1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Strategický plán Prostějov 2022-2035

1. STRATEGIE PRO OBLAST SPOLEČNOST

1.1 Atraktivní podmínky pro život

Deskriptory:
VI.d vyšší odborné vzdělávání
IX.b sociální péče
XVI.d dostupné bydlení
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
1.1.1 Podpora rozvoje bydlení
1.1.2 Bezpečnost
1.1.3 Vzdělávání
1.1.4 Pomoc potřebným

1.2 Volnočasové aktivity

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace
1.2.1 Aktivní pohyb
1.2.2 Kultura

2. STRATEGIE PRO OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2.1 Odolné město a ekologicky stabilní krajina

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území
2.1.1 Zeleň a voda ve městě
2.1.2 Ekologicky stabilní krajina
2.1.3 Informovaná, vzdělaná a odpovědná veřejnost

2.2 Udržitelná energetika a efektivní odpadové hospodářství

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie
XII.b nakládání s odpady
2.2.1 Udržitelné nemovitost
2.2.2 Efektivní, udržitelná energetika
2.2.3 Ekologické odpadové hospodářství

3. STRATEGIE PRO OBLAST HOSPODÁŘSTVÍ / MOBILITA

3.1 ZDRAVÁ, AKTIVNÍ A UDRŽITELNÁ MOBILITA

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.k nemotorová doprava
3.1.1 Veřejná prostranství
3.1.2 Cyklistická infrastruktura
3.1.3 Hromadná a multimodální doprava
3.1.4 Propagace, vzdělávání a výchova

3.2 UDRŽITELNÁ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.f inteligentní dopravní systémy
XI.j bezpečnost v dopravě
3.2.1 Udržitelná a bezpečná silniční síť
3.2.2 Statická doprava
3.2.3 Spolupráce a podpora

4. STRATEGIE PRO OBLAST HOSPODÁŘSTVÍ / LOKÁLNÍ EKONOMIKA

4.1 Veřejná infrastruktura a oživení centra města

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
4.1.1 Podpora podnikatelských aktivit
4.1.2 Kvalitní veřejná prostranství a dopravní infrastruktura
4.1.3 Technická infrastruktura
4.1.4 Infrastruktura veřejné správy

4.2 Spolupráce a vzdělávání

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
4.2.1 Školy a podnikatelský sektor
4.2.2 Informovanost, participace
TISK
i