Prostějov
Znak Prostějov

Web provozuje NSZM ČR

Prostějov

Plán akcí ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty Prostějov (2010)

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
Statutární město Prostějov
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2010 - průběžně
TISK
i