Prostějov
Znak Prostějov

Web provozuje NSZM ČR

Prostějov

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Prostějov (2019-2020)

I. Účast mládeže a studentů na rozvoji Zdravého města Prostějov

Popis / Komentář:
Zástupci dětského zastupitelstva se zúčastnili jednání fóra Zdravého města. Jejich účast byla velkým přínosem pro toto setkání občanů především v přístupu mladých lidí k pojmenovaným problémům.

Náměty / Záměry:
Pravidelná setkání dětských zastupitelů a představitelů města
Příloha:
o-zdmmp-aktivity.docx [29.1 kB, docx]

I.1 Informovanost veřejnosti

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Na radnici je ustanovena koordinátorka Zdravého města jako kontaktní osoba pro ZDMMPV od února 2014.

Globální popis:
Koordinátorka Zdravého města je kontaktní osobou pro dětské zastupitele a zaštiťuje a pomáhá při relizaci některých projektů či akcí.

Příloha:
informovanost-obyvatel-2014_1.jpg [1.3 MB, jpg]

I.1.1 Poskytování informací obyvatelům v době v době nouzového stavu P
Popis / Komentář:
Na těchto linkách mohou občané získat zejména informace k možnosti zprostředkování nákupu základních potravin, základních hygienických prostředků a léků a dovážku hotového jídla v případech, kdy toto nezajistí rodinní příslušníci, sousedé nebo jiné osoby.
Tel: 605 162 963
Tel: 605 236 431
Doba provozu linek je od 8.00 hod. do 18.00 hodin každý den, včetně sobot, nedělí a svátků.

Náměty / Záměry:
Dále uvádíme následující kontakty donášky potravin a léků a zajištění obědů:
Centrum sociálních služeb – pečovatelská služba (nákupy, obědy) tel. 582 321 700
Charita Prostějov – pečovatelská služba (nákupy, obědy) tel. 581 110 091
(donáška potravin dle platného ceníku)
K objednání potravin:
ADAM velkoobchod s potravinami – dovoz nákupu
www.adam-velkoobchod.cz tel. 724 814 172
www.rohlik.cz tel. 800 730 740 (7.00 – 23.00 hod)
https://itesco.cz/ tel. 800 222 555 (7.00 – 23.00 hod)

Lékárna Vaše Srdcovka:
Chceme být nápomocni! Situace není snadná, proto bychom vám rádi podali pomocnou ruku. Spousta lidí skončila v karanténě, spousta seniorů nemá v oblasti svého bydliště nikoho blízkého. Nebojte se proto obrátit přímo na nás, na lékárníky Vaší Srdcovky. V případě potřeby dovezeme léky až k vám domů. Pokud znáte někoho, kdo by byl za tuto službu vděčný, kontaktujte nás. Společnými silami to zvládneme!
PROSTĚJOV: tel: 582 345 831, email: vankova@vasesrdcovka.cz, lekarna@vasesrdcovka.cz KOSTELEC NA HANÉ: tel: 582 373 218, email: kostelec@vasesrdcovka.czI.1.2 Prohlubování spolupráce tiskové mluvčí s koordinátorkou Zdravého města
Globální popis:
Spolupráce je velmi dobrá, tisková mluvčí, mediální pracovník i koordinátorka se setkávají, aby informovanost veřejnosti byla na nejvyšší úrovni.

Náměty / Záměry:
Doporučuje se absolvovat školení s tématem "Jak informovat veřejnost"
Organizovat koordinační schůzky s představiteli regionálního tisku, Prostějovského informačního kanálu atd.
I.1.3 Městská policie informuje
Náměty / Záměry:

Nespoléhejte na to, že v době nákazy koronavirem nikde nikdo není.Městská policie Prostějov varuje občany: NENECHÁVEJTE CENNÉ VĚCI V ZAPARKOVANÉM AUTOMOBILU. Například během jednoho dne došlo v Olomouci k vykradení tří zaparkovaných aut.

Pravděpodobně řidiči spoléhají na to, že se v ulicích pohybuje menší počet lidí, a tak nechávají ve vozidlech odložené cenné věci, jak tomu bylo i v těchto případech. Apelujeme na řidiče, aby i v tuhle dobu, kdy je vyhlášen nouzový stav, dodržovali zásady bezpečného chování a chránili svůj majetek. Spoléhat na to, že nikde nikdo není, se nemusí vyplatit. Stále platí pravidlo, pokud někde zaparkuji vozidlo, ať už je to u hřbitova, supermarketu nebo jinde na ulici, vždy vezmu všechny cenné věci s sebou. Snažím se, aby ve vozidle nezůstávali žádné věci viditelně. Tím se riziko vykradení snižuje na minimum.
I.1.4 Důležité informace prostřednictvím SMS
Náměty / Záměry:
Chcete dostávat aktuální informace od města Prostějova do svého mobilu? Stačí se zaregistrovat prostřednictvím elektronického formuláře na webu města.
I.1.5 Nejnovější aktuality z dění města
Popis / Komentář:
Všechny aktuální novinky, které se objevují na webu města Prostějova v AKTUALITÁCH, si mohou občané takzvaně pojistit. Stačí si jejich zasílání jednoduše objednat v odkaze na stránce s Aktualitami.

Globální popis:
Po rozkliknutí odkazu AKTUALITY E-MAILEM zájemce označí sekce, které ho zajímají, a ze kterých požaduje zasílat informace. Zadat je třeba mailovou adresu a vše následně ULOŽIT NASTAVENÍ. ... »

Náměty / Záměry:
Nabízí se informace týkající se jak občanů města, samosprávy, tak i využití volného času. Stačí si je pouze objednat.
I.1.6 Pravidelné tiskové konference po jednání rady města
Náměty / Záměry:
Setkání vedení města a novinářů na tiskové konferenci v budově radnice po ukončení jednání rady města nejpozději druhý den.
I.1.7 Průzkum spokojenosti se službami magistrátu
Popis / Komentář:
Takže ti, kteří dotazník vyplní a odešlou, budou mít možnost se zúčastnit slosování o zajímavé ceny, podmínkou však bude, aby respondent na závěr dotazníku vyplnil své kontaktní údaje.


Náměty / Záměry:

V období od 30. 9. 2016 do 16. 10. 2016 proběhne prů¬zkum spokojenosti a očekávání občanů/klientů magistrátu se zaměřením na ty oblasti, které se přímo dotýkají jeho činnosti. Zpětnou vazbu považuje vedení magistrátu za důležitý nástroj řízení kvality.
Smyslem tohoto šetření bude zjistit, jak občané/klienti magis¬trátu vnímají jeho dostupnost, transparentnost, poskytované služby a dát jim prostor pro vy¬jádření svých názorů, připomí¬nek i podnětů.
Občané budou mít možnost vyplnit dotazník v elektronické nebo papírové podobě. Text do¬tazníku bude součástí také zá-řijového vydání Prostějovských radničních listů, které vycházejí 27. 9. 2016. Magistrát výsledky dotazníkového šetření zveřejní v prosincových Prostějovských radničních listech a na webo¬vých stránkách města. Vedení magistrátu bude také následně informovat o tom, jaká opatření budou v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi přijata.
Magistrát hodlá občany k účasti na dotazníkovém šetře¬ní nejen motivovat, ale zejména chce svým respondentům za jejich účast, čas a odpovědný přístup k vyplnění dotazníku poděkovat.
I.1.8 Aktuality ze života města e-mailem
Popis / Komentář:
http://www.prostejov.eu/redakce/index.php?subakce=newstomail&lanG=cs&xuser=

Náměty / Záměry:
Zájemci o dění v našem městě mají možnost získávat informace z magistrátu e-mailem. Stačí se pouze registrovat na webových stránkách města a informace přicházejí pravidelně na uvedenou adresu.
I.1.9 Spolupráce s partnerskými městy
Popis / Komentář:
Závěrečný díl putovní výstavy pak proběhne v rámci Wolkrovy Polianky v říjnu v Tatrách.Dále se rýsuje i výměna kulturních souborů; jedno z prvních vystoupení hostů z Polska by se mohlo uskutečnit už v průběhu letošní Prostějovské zimy, nejpozději však v průběhu příštího Prostějovského léta.

Náměty / Záměry:
Polská Šróda hostila začátkem prázdnin zástupce Prostějova a Vysokých Tater, kteří přivezli velkoformátové fotografie atraktivních lokalit i snímky významných kulturně-společenských událostí z jednotlivých měst. Smyslem a cílem výstavy bylo přilákat pozornost partnerů i obyčejných občanů a vzbudit jejich zájem o návštěvu partnerské lokality. Jak Prostějov, tak Vysoké Tatry mají lidem v Polsku co nabídnout – Tatry hlavně turistiku a nádhernou přírodu, Prostějov zase krásné centrum s řadou pamětihodností a také okolí vybízející k cyklo- či pěším výletům. Právě v tomto směru má Prostějov se Šródou hodně společného – rovinu protkanou cyklostezkami. Návštěvníci společné výstavy se však nekochali pouze pohledem, měli možnost ochutnat i hanácké a tatranské speciality.


Nicméně už v průběhu prostějovských hodů budou moci naopak občané Prostějova nakouknout pod pokličku šródské a tatranské kuchyně a prohlédnout si, jak že to aktuálně u našich sousedů vypadá.


I.1.10 "Na pravou míru"
Popis / Komentář:
V rámci komunikace statutárního města Prostějova a předávání informací různým věkovým kategoriím, různým zájmovým skupinám, ale i uživatelům různých komunikačních prostředků dojde k rozšíření působnosti v rámci Odboru kancelář primátora směrem k veřejnosti.Reakce města na nepřesné, zkreslené nebo zavádějící informace, které se objevily v médiích a na sociálních sítích.

Globální popis:
http://www.prostejov.eu/cs/samosprava/transparentni-radnice/na-pravou-miru/

Reakce města na nepřesné, zkreslené nebo zavádějící informace, které se objevily v médiích a na sociálních sítích.

Náměty / Záměry:
Magistrát zajišťuje soustavný monitoring sociálních sítí včetně reakcí na jednotlivé podněty a informace. V rámci monitoringu všech médií tak dojde k vyhodnocení jednotlivých zpráv a informací o městě. Potom v případě potřeby mohou být obratem publikované informace uvádějící zprávy na „pravou míru“.
I.1.10.1 Webové stránky města
Roky realizace:
2016, 2017, 2018, 2020

Náměty / Záměry:
Na webových stránkách města jsou uvedeny informace, které uvádějí věci na pravou míru.
I.1.11 Spolupráce Zdravého města s mediální referentkou
Popis / Komentář:
Tímto pracovním místem je zajištěna zastupitelnost pozic referent mediální komunikace a referent vnějších vztahů na profesionální úrovni.

Náměty / Záměry:
Pracovník zajišťuje plnění úkolů dle navrženého způsobu mediální strategie města společně s referentem vnějších vztahů.
I.1.12 Referent mediální komunikace
Popis / Komentář:
Organizačně je pracovnice zařazena do Odboru kanceláře primátorky, neboť zde je ve blízkém kontaktu se členy vedení města.

Náměty / Záměry:
Pracovní místo vzniklo z důvodu lepší a hlavně rychlejší informovanosti veřejnosti, pracovnice reaguje okamžitě na žhavé otázky a problémy, na něž je nutno reagovat, aby nedocházelo k informačním nesrovnalostem.

I.2 Vybudování nového parku za nemocnicí ve spolupráci s mládeží

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
Vytváření vztahu k věcem, osobám, práci cizích a vlastní.

Náměty / Záměry:
Vybudování studentského parku dle vlastního návrhu a aktivní realizace projektu. Studenti budou tento návrh probírat na setkání dětského zastupitelstva i u kulatých stolů.
I.2.1 Setkání obyvatel místních částí s vedením města 2019
Popis / Komentář:
Proběhlo celkem pět setkání v částech Vrahovice-Čechůvky, Sídliště Svobody; Čechovice-Krasice-Domamyslice; Žešov; centrum města v listopadu roku 2019.

Náměty / Záměry:
Setkání obyvatel místních částí s vedením města
I.2.1.1 Setkání vedení města s obyvateli místních částí 2019
Odpovědnost:
OKP

Realizace:
OKP

Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019, 2020

Popis / Komentář:
přítomno cca 100 osob

Náměty / Záměry:
VRahovice, Čechůvky 7.11.2019
Tělocvična školy ZŠ Majakovského 1, Prostějov
I.2.1.2 Vrahovice , Čechůvky 7. 11. 2019
Náměty / Záměry:
Tělocvična ZŠ Vl. Majakovského 1, Prostějov
cca 100 osob
I.2.1.3 Sídliště Svobody 12.11.2019
Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019

Popis / Komentář:
cca 50 osob

Náměty / Záměry:
setkání v tělocvičně ZŠ J. Železného
I.2.1.4 Čechovice-Krasice-Domamyslice
Roky realizace:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019

Popis / Komentář:
přítomno cca70 osob

Náměty / Záměry:
14.11.2019, Sokolovna Čechovice
I.2.1.5 Setkání s vedením města Žešov
Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019

Popis / Komentář:
přítomno 60 osob

Náměty / Záměry:
20.11.2019 Hasičská zbrojnice Žešov
I.2.2 Setkání obyvatel s vedením města - centrum
Popis / Komentář:
přítomno cca 30 osob

Náměty / Záměry:
Sál KK Duha, Školní ul. 4, Prostějov
I.2.3 Průběh setkání s veřejností v roce 2017
Popis / Komentář:
Setkání vedení města s veřejností moderují pravidelně koordinátorka Zdravého města, tisková mluvčí a nově i mediální referentka. Dochází tak k blízké spolupráci a tím i k lepší komunikaci uvnitř úřadu.

Globální popis:
Během jednoho měsíce dojde k setkání vedení města s obyvateli místních částí Prostějova. Žešov 24.10.; Čechovice 31.10.; 9.11. Vrahovice, 14.11. sídliště Svobody; 23.11. centrum města.

Náměty / Záměry:
Snaha o kontakt s obyvateli města a místních částí, zájem o řešení problémů v jednotlivých oblastech.
Příloha:
2017-plakat.jpg [198.2 kB, jpg]

I.2.3.1
I.2.4 Čechovice-Krasice-Domamyslice 31.10.2017
Popis / Komentář:
Na setkání seznámil první náměstek Zdeněk Fišer, přítomné s největšími investicemi, které se zde realizovaly. Nejvyšší finanční obnos si vyžádala stavba hřiště s umělým povrchem, zhruba 5,5 milionu korun. Lidé se zajímali o chodníky, parkování nebo retardéry.

Globální popis:
Setkání jsou pravidelná, probíhají vždy na podzim kalendářního roku a organizuje je Odbor kanceláře primátorky.

Náměty / Záměry:
Tradiční setkání vedení města s občany Čechovic, Krasic a Domamyslic přineslo řadu otázek. Lidé se ptali na parkování, retardéry nebo třeba chodníky. Padla i pochvala za městskou zeleň v této lokalitě, cyklostezku a vybudování nového hřiště. Praxí je svolat jakési minireferendum, aby byl jasný většinový názor. Pak se záměr buď realizuje, nebo se od něj ustoupí.
Příloha:
web-mesta.pdf [51.8 kB, pdf]

I.2.5 Vrahovice 9.11.2017
Popis / Komentář:
Debata se nevyhnula ani problematické lokalitě v ulici Pujmanová, kde na místních ubytovnách žijí někteří nepřizpůsobiví občané.Již delší dobu zde Městská policie provádí častější kontroly a naistaluje se kamera, aby monitorovala prostor. V případě konfliktních situací bude přivolaná hlídka městské nebo republikové policie, aby se mohlo včas zasáhnout.

Náměty / Záměry:
Věcná a korektní debata se nejvíce točila kolem investic v této příměstské části, cyklostezek, koupaliště, bezpečnosti v ulici Pujmanova a také zastávky MHD na kraji obce, zatrubnění potoka a další.
Příloha:
web-vrahovice-setkani-s-vedenim-mesta-15.10.2015.pdf [96.5 kB, pdf]

I.2.6 sídliště Svobody 14.11.2017
Popis / Komentář:
Občané získali jasné a přehledné informace o revitalizaci sídliště, která zde probíhala v jednotlivých etapách. Náklady každoročně převyšovaly 10 milionů korun. Za poslední volební období šlo o částku zhruba 70 milionů korun.

Náměty / Záměry:
První náměstek primátorky Zdeněk Fišer seznámil přítomné se všemi investičními akcemi, které se v této části města letos podařilo zrealizovat. zaznělo ocenění zeleně na sídlišti.
Příloha:
web-e.benes.pdf [213.9 kB, pdf]

I.2.7 centrum města 23.11.2017
Popis / Komentář:
Ze setkání je pořízen kompletní oficiální zápis. Zápisy budou na webu města zveřejněny po ukončení celé série setkání s občany.

Náměty / Záměry:
První náměstek primátorky přítomné seznámil se všemi investičními akcemi, které se v této části města letos podařilo zrealizovat. Zmínil rozšíření vnitrobloků o parkovací plochy, komunikace, chodníky a osvětlení. Před zdejší školou vznikly parkovací zálivy pro rodiče, kteří auty vozí děti do školy. Regenerace zeleně v roce 2016 stála více než tři miliony korun.
I.2.8 Žešov 24.10.2017
Popis / Komentář:
Jednání bylo velmi živé, neboť hlavním problémem, jak ho vnímají obyvatelé je most přes místní potok. Rozdílné názory vedou až do osobní roviny. Je třeba velmi citlivého přístupu členů osadního výboru.

Náměty / Záměry:
Setkání v sále Hasičské zbrojnice. Zápis ze setkání je uveřejněn na webových stránkách města, aby se každý občan mohl dovědět, co se projednávalo. Podněty vzešlé ze setkání jsou projednávány na Poradě primátorky a následně je řeší příslušný odbor.

I.3 Bezpečná cesta do školy

Stav:
dobrý

Náměty / Záměry:
Žáci základních škol vytvořili mapu problémových, nebezpečných míst pro děti, žáky studenty.
I.3.1 Besedy s příslušníky Městské policie
Náměty / Záměry:
Na základních školách probíhají pravidelné besedy se strážníky městské policie. Tam se děti seznamují s nebezpečími i nebezpečnými místy na komunikacích.
I.3.2 Bezpečná jízda na kole městem
Popis / Komentář:
Současné počty stojanů zjevně nestačí a vzniká doslova nerudovský problém – kam s ním.

Náměty / Záměry:
Více stojanů na kola jako dárek pro cyklisty vyjednala primátorka města. Žít zdravě a jezdit na kole je chvályhodné, ale když není kam kolo u školy či obchodu upevnit a uzamknout, může to být docela velký problém.
I.3.3 Forenzní značení kol
Popis / Komentář:
Zájem obyvatel je značný, neboť systém cyklostezek a rovinatý terén nabízí využívat kolo jako zdravý dopravní prostředek. Nezanedbatelná je také ekologický stránka.

Náměty / Záměry:
V rámci bezpečné dopravy, dochází k modernímu značení kol, které je má chránit, před krádeží nebo poškozením.
I.3.4 Praktické ukázky přímo na nebezpečných komunikacích
Náměty / Záměry:
Strážníci Městské policie realizují praktické ukázky i poučení přímo na místech, kde dochází nejvíce k problémovým situacím při přecházení nebo jízdě na kolech atd.

I.4 Snaha o oživení centra města

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Probíhají pravidelně akce kulturního léta a zimy. Jednotlivé aktivity se odehrávají ve Smetanových sadech, některé na náměstí T.G.M.

Náměty / Záměry:
Pravidelná účast zástupců vedení města na jednáních Rady Zastupitelstva dětí a mládeže města Prostějova a jeho odborných komisí.
Příloha:
vda-v-ulicch-2012_2.docx [550.6 kB, docx]

I.4.1 Organizování Prostějovských hanáckých slavností
Popis / Komentář:
Během víkendu mají občané a návštěvníci města možnost seznámit se s lidovými řemesly, občerstvit se "hodově", absolvovat projížďku historickým kočárem v centru města a mnoho dalších kulturních vystoupení. V programu je možné vidět pěvecké folklórní soubory z našeho regionu.

Náměty / Záměry:
XXXV. ročník Hanáckých slavností proběhl v září 2017 na nově revitalizovaném náměstí, které poskytuje pohodlí vystupujícím i návštěvníkům slavností a města. Kulturní program je určen pro všechny věkové kategorie obyvatel.
I.4.2 Průvod na šňůře
Popis / Komentář:
Forma průvodu na šňůře upozorňuje na to, abychom si všichni uvědomili, že největší síla je ve spolupráci, důvěře a vůbec o člověku.

Náměty / Záměry:
Netradiční akci pod názvem „Průvod na šňůře“ uspořádal jeden z partnerů projektu Zdravé město Prostějov a to firma Foto Pv. Od 20. dubna se každý mohl vyfotit s rouškou nebo kabelkou s motivem státní vlajky, buď vlastnoručně vyrobenými anebo v případě roušek zakoupenými v podniku. Všechny fotografie pak byly přesně na prvního máje vystaveny netradiční formou na šňůře ve výlohách firmy a měly samozřejmě s humorem trochu evokovat bývalé průvody a shromáždění, které teď de facto chybí, když se lze shromažďovat jen omezeně. Přestože i na prvního máje hodně foukalo, tak fotografie držely na svém místě a každý z kolemjdoucích se mohl minimálně pousmát, zastavit se a ti, kteří se osobně zúčastňovali prvomájových průvodů, mohli zavzpomínat na mladé časy.
I.4.3 Wolkrův Prostějov 61. ročník
Popis / Komentář:
Symbolický klíč určuje, že jsou ve městě mladí a perspektivní lidé se zájmem o kultur , společnost a život vůbec.

Náměty / Záměry:
Přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie. Každoročně se koná v červnu.
I.4.4 Jarní dny zdraví proběhly v centru města i na zámku
Popis / Komentář:
Odpolední program byl zaměřen na psychohygienu formou arteterapie - hudba a kresba.

Globální popis:
Tradiční akce Jarní dny zdraví + Dny nevidomých na Moravě + minijarmark s výrobky od nevidomých tvůrců

Náměty / Záměry:
Hlavní program Jarních dnů zdraví proběhl v novém prostředí zámku v galerii Dvořák. Proběhlo zde měření jako vždy a je výborné, že chodí lidé opakovaně. Ochutnávka zdravých i bezlepkových potravin nalákala zájemce o zdravý životní styl
Příloha:
plakat-jdz-2015dorl.jpg [2.5 MB, jpg]

I.4.5 Psychohygiena formou arteterapie
Popis / Komentář:
Arteterapie probíhaly na prostějovském zámku v historických prostorách formou vyjádření se kresbou nebo zpěvem.

Náměty / Záměry:
V rámci jarních dnů zdraví jsme se zaměřili na psychohygienu, protože rychlá doba a mnoho informací vedou k tomu, že lidé jsou ve stresu a nepohodě.
I.4.6 Prostějovské léto
Globální popis:
Během letních dnů probíhají na náměstí kulturní akce, vystoupení, koncerty, soutěže pro obyvatele města. Akce jsou bezplatné pro všechny návštěvníky.

Příloha:
plakat_2018_a1_final_rgb.jpg [7.3 MB, jpg]

I.4.6.1 Organizování koncertů hudebních folklórních skupin z regionu
Odpovědnost:
KK DUHA

Realizace:
KK DUHA

Spolupráce:
KK

Roky realizace:
2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Finance 2020 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
Snaha o oživení centra města, a tak získavat návštěvníky.
I.4.6.2 Letní čtvrteční odpoledne a večery
Odpovědnost:
KK DUHA

Realizace:
KK DUHA

Spolupráce:
OSTATNÍ subjekty (Prostějov)

Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020

Náměty / Záměry:
Centrum města a další organizace města zajišťují kulturní akce. Obyvatelů vyhledávají a sledují nabídku, protože návštěvnost roste.
I.4.7 Organizace kulturních akcí a vystoupení v centru města
Popis / Komentář:
Organizátorem je KK DUHA.

Náměty / Záměry:
Probíhají pravidelně akce kulturního léta a zimy. Jednotlivé aktivity se odehrávají ve Smetanových sadech, některé na náměstí T.G.M.
I.4.7.1
Roky realizace:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

I.5 Rozvíjení spolupráce dětského zastupitelstva s vedením města

Náměty / Záměry:
Zástupci dětského zastupitelstva nabízejí svou pomoc při organizování společenských, kulturních , společenských a dalších akcí organizovaných městem i zdravým městem Prostějov.

I.6 organizování celodenní akce "Věda v ulicích"

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Akce probíhá na centrálním nám. T.G.Masaryka, proto je zde velká možnost oslovit značné množství lidí přímo ukázkou práce.

Náměty / Záměry:
Cílem je popularizovat vědu, získat další mladé talenty tak, že se přímo osloví na ulici.
Příloha:
vda-v-ulicch-2012_3.docx [550.8 kB, docx]

I.6.1 Popularizace vědy na Dni Země
Náměty / Záměry:
Studenti představí na jarmarku práci s laboratorními pomůckami. Nabízejí také možnost, aby si návštěvníci vyzkoušeli nějaké chemické procesy.
I.6.2 Věda v ulicích 2018
Popis / Komentář:
Akce plná pokusů a studentského humoru bude v centru města až do pravého poledne. Pokusy si zde vyzkoušeli také členové vedení města. „Tímto způsobem zpřístupňujeme široké veřejnosti krásu a zajímavost poznávání přírody a vesmíru a podněcujeme zájem veřejnosti o své vzdělávání, zejména s důrazem na děti a mládež.... »

Náměty / Záměry:
O tom, že věda není jen suchý a nezáživný obor, o tom jak propíchnout nafouknutý balonek aniž by praskl, jak neviditelně malovat a přesto barvy vidět a mnoho dalšího se mohou lidé přesvědčit právě dnes (19. 6. 2018) v centru města Prostějova. Školní mládež, ale i veřejnost si může na náměstí T. G. Masaryka vyzkoušet různé přírodovědné i technické experimenty. Probíhá zde takzvaná Věda v ulicích.

I.7 Nabídka spolupráce mladých na nejrůznějších akcích-sport, kultura

Stav:
dobrý

Náměty / Záměry:
Pomoc při organizaci např. osvětových akcí, kampaní, atd.
I.7.1 Zábavná věda v ulicích
Popis / Komentář:
V případě města Prostějova se jedná o nepřerušenou tradici, ojedinělou v rámci celé naší republiky, najdete na webových stránkách Muzea a galerie v Prostějově, Astronomického oddělení - Hvězdárny.

Náměty / Záměry:
Akce plná pokusů a studentského humoru bude v centru města až do pravého poledne. Studenti jsou zde v hlavní roli.
I.7.2 Jóga pro seniory zdarma
Popis / Komentář:
Snaha o udržení dobrého fyzického i duševního stavu především těch, kteří žijí sami a nemají své blízké u sebe.

Náměty / Záměry:
Cvičením jógy si každý může upevnit tělo i ducha. Partner Zdravého města Chrám jógy připravil pro seniory nad šedesát let lekce zdarma. Cvičení probíhá na hlavním náměstí vždy v úterý dopoledne, stačí se pouze přihlásit, a tak si zajistit místo. Počet míst je omezen. Lekce budou probíhat v souladu s aktuálními vládními opatřeními Vlády ČR. Je proto nutné sledovat jejich vývoj a přijít si zacvičit, až to bezpečnostní opatření a podmínky dovolí-

A. Veřejná správa, rozvoj města/informace, komunikace

A.1 Vzájemná komunikace mezi radnicí a veřejností

Popis / Komentář:
MěÚ Prostějov zajišťuje služby obyvatelům např.1) Pojízdný úřad, 2) každý den je úřední,i pátek, 3) je vytvořen jednotný a přehledný informační systém v budově radnice.

Náměty / Záměry:
Zlepšování komunikace mezi úřadem a občany zlepšováním osobního přístupu k jednotlivcům a podáváním úplných vyčerpávajících informací.
A.1.1 Rozšíření počtu laviček
A.1.2 Vydat zákaz petard a ohňostrojů
Náměty / Záměry:
bezpečnost lidí i zvířat
A.1.3 Vytvoření a umístění nových banerů v budově radnice
Popis / Komentář:
Banery poskytují informace návštěvníkům magistrátu a pomáhají i k lepší orientaci na úřadě.

Globální popis:
Banery jsou umístěny v budově radnice, aby přehledně a rychle informovaly občana o aktivitách radnice.

Náměty / Záměry:
V budově radnice jsou rozmístěny tři banery:
1. zdravý občan ve zdravém městě
2. Jsme hrdi na své město a svůj magistrát
3. Navazujeme na odkaz našich předků
Jsme Vám blíž díky on-line komunikaci.
Příloha:
banery-2014.pdf [871.9 kB, pdf]

A.1.3.1 Informovanost návštěvníků magistrátu
Roky realizace:
2014

Finance 2020 [tis. Kc]:
0    

Příloha:
banery-2014.pdf [871.9 kB, pdf]

A.1.4 Proškolování úředníků magistrátu v oblasti jednání s lidmi
Náměty / Záměry:
Úředníci se pravidelně zúčastňují školení na jednání s lidmi, komunikace, komunikace s problémovým klientem, slovní sebeobrana atd.
A.1.5 Snaha o odstranění bariéry v komunikaci mezi občanem a úřadem
Popis / Komentář:
Školení na tzv. měkké dovednosti - komunikace, argumentace, asertivita, ...

Náměty / Záměry:
Přijímání návštěv, podnětů, konzultace s veřejností u vedení města, vedoucích odborů i řadových prcovníků magistrátu.
A.1.6 Vytvoření Mobilního průvodce městem Prostějovem
Náměty / Záměry:
Pro návštěvníky města vznikl mobilní průvodce městem, aby si každý mohl najít svou trasu městem.
Tento průvodce je v cizích jazycích: polský, anglický a německý
A.1.7 Zajištění vyšší informovanosti občanů o akcí pořádaných radnicí
Náměty / Záměry:
Spolupráce s místním tiskem, pravidelné tiskové konference, využívání místního rozhlasu, internetu, ...
A.1.7.1 Radniční listy jako zdroj informací pro všechny občany města zdarma
Odpovědnost:
OKP

Realizace:
OSTATNÍ subjekty (Prostějov)

Roky realizace:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2020 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
Vycházejí pravidelně jako měsíčník.

Náměty / Záměry:
Radniční listy vycházejí v počtu 24 tisíc kusů a rozdávají se zdarma do domácností, lékařských zařízení (nemocnice, poliklinika), Městské knihovny, Městského muzea.
A.1.7.2 Prostějovský informační kanál na kabelové televizi
Odpovědnost:
MAGISTRÁT MĚSTA Prostějov

Realizace:
OKP

Spolupráce:
ORGANIZACE MĚSTA PROSTĚJOV

Roky realizace:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2020 [tis. Kc]:
0    

Popis / Komentář:
V reportážích se objevuje vedení města, radní, zástupci organizací zřízených městem i občané, kteří se zúčastňují těchto akcí.

Náměty / Záměry:
PIK zpracovává dění ve městě a regionu. Relace se vysílají v týdenních blocích a zahrnují všechny oblasti života - společenská, sportovní, veřejná, ...
A.1.7.3 Vznik pracovní skupiny "Speciální internetová sekce"
Odpovědnost:
OKP

Realizace:
OKP

Spolupráce:
OKT

Roky realizace:
2012

Náměty / Záměry:
Tato skupina zajišťuje aktuálnost informací, plynulý tok informací směrem k občanovi, zajištění rozesílání informací formou hromadné korespondence.
A.1.7.4 Snaha o využívání místního rozhlasu k předávání informací pro občany
Popis / Komentář:
Místní rozhlas má záběr po celém městě i ve všech okrajových částeh města, proto by tato možnost byla velmi výhodná.

Náměty / Záměry:
Místní rozhlas slouží k předávání informací v případě vyjímečných situací. Je nutné požádat vedení ěsta, zdali by dalo souhlas s využíváním místního rozhlasu i pro tyto účely.
A.1.8 Rozšiřování vyvolávacího systému
Popis / Komentář:
Připravuje se vyvolávací systém na odbor finanční a sociální. Objednávání přes mobil, z pevné telefonní linky nebo mobilního telefonu.

Náměty / Záměry:
Vyvolávací systém je zavedený na odboru dopravy, projevuje se potřeba zavést tento systém i na dalších odborech, kde je velký pohyb obyvatel.
A.1.8.1 Zavedení nového vyvolávacího systému na Odboru občanských záležitostí
Odpovědnost:
STATUTÁRNÍ MĚSTO Prostějov

Roky realizace:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Finance 2020 [tis. Kc]:
0    

Náměty / Záměry:
Vyvolávací systém funguje již na Odboru dopravy a v současné době se zavádí na Odboru občanských záležitostí
A.1.9 Užívání veřejného internetu v RIC zdarma
Popis / Komentář:
Nevyužívat počítač ke hraní počítačových her.

Náměty / Záměry:
Aby nedocházelo ke konfliktům, byla zpracovaná jasná pravidla užívání internetu, délka, způsob použití.
Příloha:
Pravidla_u__v_n__internetu_v_RIC_1.pdf [368.8 kB, pdf]

A.2 Změna provozní doby magistrátu

Náměty / Záměry:
S účinností od 20. 4. 2020 se stanoví provozní doba Magistrátu města Prostějova – tj. doba úředních hodin pro veřejnost následovně:Pondělí, středa, čtvrtek: od 8.00 do 12.00 hodin, od 13.00 do 17.00 hodin

Úterý, pátek: pro veřejnost zavřeno

Výjimkou je pracoviště podatelny a pracoviště Czech pointu, která mají stanovenou provozní dobu takto:

Pondělí, středa, čtvrtek: od 8.00 do 12.00 hodin, od 13.00 do 17.00 hodin

Úterý, Pátek: od 8.00 do 12.00 hodin

Pro podatelnu v tyto dny platí, že podání je možno učinit vhozením písemnosti do schránky u vstupu do budovy radnice, případně zazvoněním přivolat obsluhu, která zajistí převzetí písemnosti.
Nadále platí výzva pro občany, aby ve svém zájmu úřad navštěvovali jen v neodkladných záležitostech, pokud je to možné, aby platby řešili bezhotovostně a pokud potřebují konzultaci, aby v ideálním případě využili telefonní spojení.
Žádáme občany, aby při návštěvě pracovišť magistrátu nosili roušku nebo jiné ochranné pomůcky a dbali všech hygienických opatření.

A.3 Přebudování případně tvorba nových webových stránek města

Náměty / Záměry:
Webové stránky prošly grafickou úpravou, je snaha o zlepšení informovanosti obyvatel.

A.4 Prostějovský region se prezentoval v Senátu České republiky.

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Ochutnávka hanáckých koláčů pomohla vytvořit představu o šikovnosti našich obyvatel.

Náměty / Záměry:
Senátorka za Prostějov Božena Sekaninová pozvala na 1. ročník Krojovaných slavností v Senátu České republiky v Praze folklórní soubor Mánes. Jeho členové zatancovali a zazpívali písně a tance z našeho regionu a sklidili velký úspěch.
Příloha:
sekaninova-prezentace-regionu2015.pdf [248.6 kB, pdf]

A.5 Zkvalitnění informovanosti obyvatel prostřednictvím Prostějovských radničních listů

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Cena za informování 1 obyvatele Prostějova prostřednictvím Prostějovských radničních listů činila v období 2006 – 2014 částku 15,9 Kč na 1 obyvatele ročně..

Náměty / Záměry:
Občanské sdružení Oživení posuzovalo cca 80 obecních periodik vydávaných v letech 2006 – 2014. K hodnoceným tiskovinám patřily také Prostějovské radniční listy.
Hodnotil rozsah politické plochy a podíl alternativních sdělení a názorů vyjadřujících se k činnosti radnice.
Prostějovské radniční listy v tomto hodnocení obsadily 9. místo v podílu názorové pestrosti přispěvatelů.
Příloha:
informovanost-prl.pdf [68 kB, pdf]

A.6 Zřízení participačního rozpočtu města

A.7 Interaktivní orientační systém na magistrátu města

Náměty / Záměry:
V budovách radnice je v současné době orientační systém, ale je pro mnoho návštěvníků radnice nepřehledný.

B. Životní prostředí

Náměty / Záměry:
Udržet plochy zeleně v centru města, pořípadě je rozšiřovat.

B.1 Vybudování parků ve městě P

Náměty / Záměry:
Vybudovat parky a zelené pruhy ve městě i na jeho okrajích
Vybudování nového parku na Okružní ulici
Popis / Komentář:
Možnost hlasování a výběru nového názvu parku je na webových stránkách města.
www.prostejov.eu


Náměty / Záměry:
park na Okružní ulici bude mít jméno, které získá z ankety rozhodnutím lidí

B.2 Aplikace vodního zákona P

Náměty / Záměry:
Vsakování a zádrž dešťovky

B.3 vybudování zeleného pásu kolem města - zelené plíce

B.3.1 Aplikace vodního zákona P
Náměty / Záměry:
revitalizace pivovarského rybníčku

B.4 Zlepšení kvality ovzduší - parkování; zdokonalení MHD P

B.5 Sázení stromků na Kosíři

Popis / Komentář:
Hlavní organizátor akce je Ekocentrum IRIS

Náměty / Záměry:
Den pro přírodu, kdy vysadíme v Přírodní památce Vápenice sazenice třešní. Sraz všech účastníků v 8:30 u žel. zastávky Kaple, nebo v 9:15 přímo na okraji PP Vápenice (směrem od Slatinek). Po sázení chystáme opékání dobrot na ohýnku a drobné občerstvení. Všichni účastníci obdrží pamětní list. Vhodný vlak z Prostějova do Kaple odjíždí z hlavního nádraží v 8:02 (nastupujte do posledního vagónu!). Návrat do Prostějova autobusem ze Slatinek, odjezd ve 13:25. Celková délka trasy asi 3 km.

B.6 Květnaté louky ve městě

Popis / Komentář:
Do města se tak vejdeme všichni, lidé i příroda. Cílem je přiblížit přírodu co nejblíže k lidem. Rozkvetlé louky ve městě určitě pomáhají zlepšit náladu obyvatelům města svými krásnými květy a barvami.

Náměty / Záměry:
Kromě zpestření městské krajiny a estetické funkce mají louky pozitivní vliv na životní prostředí našeho města.
Město Prostějov začalo experimentovat s květnatými loukami již v roce 2009 a postupně se podařilo takto oset několik lokalit např. na ulici Brněnská, v lesoparku Hloučela nebo kruhový objezd na Plumlovské. Na podzim 2019 došlo k výraznému rozšíření takto osetých ploch o 6440 m2 a jedná se o lokality např. na ulici Josefa Lady, Janáčkova, Vrahovická, Dolní či v rozšíření lesoparku Hloučela. Na jaře 2020 byly vysety další menší plochy na sídlišti Svobody, nebo křižovatce Svatoplukova-Olomoucká. Zde byly voleny luční směsi s podílem letniček pro bohatší kvetení již v roce výsevu.
Příloha:
foto.pdf [284.5 kB, pdf]

B.7 Instalování budek pro rorýse

Náměty / Záměry:
Na střeše budovy Magistrátu města Prostějova – ve Školní ulici – byly v těchto dnech instalovány budky pro rorýse.

Podnět na instalaci budek podala před časem komise životního prostředí. Tento drobný, ale důležitý počin podařilo zrealizovat a podpořit tak život ptactva ve městě.

B.8 Založení více květinových záhonů s květinami

Stav:
dobrý

Náměty / Záměry:
Zakládání květinových záhonů jde podle plánu, který probíhá ve spolupráci odborů na magistrátu města, životní prostředí a rozvoj a investice.
B.8.1 Zajistit vodní prvky ve městě

B.9 Zakládání nových parků ve městě

Stav:
neutrální

Globální popis:
V současné době je navrženo v aktualizovaném územním plánu vybudování nového parku.

Náměty / Záměry:
Založení a vybudování nového parku nejlépe v centru města pro odpočinek.
Příloha:
uzemni-plan-aktualizace-2013_2.doc [2.6 MB, doc]

B.9.1 Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutárního města Prostějova a implementační opatření
Popis / Komentář:

Obsah:
1) Informace o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava
2) Účel a cíle Programu
3) Stručný popis opatření Programu stanovených pro Statutární město Prostějov, Magistrát města Prostějova.
4) Implementační opatření Programu v gesci Statutárního města Prostějova
5) Plnění a realizace implementačních opatření Akčního plánu
6) Závaznost Akčního plánu pro Statutární město ProstějovNáměty / Záměry:
Předkládaný Akční plán je komplexním dokumentem ke stanovení takových opatření, jejichž realizace povede ke zlepšení kvality ovzduší a dosažení přípustné úrovně znečištění, jež jsou v gesci Statutárního města Prostějova. Termín realizace implementačních opatření je stanoven do 31. 12. 2020. Realizace implementačních opatření a tedy plnění Akčního plánu bude zajišťováno vedoucími Odboru dopravy, Odboru rozvoje a investic, Odboru územního plánování a památkové péče, Odboru správy a údržby majetku města, Odboru stavebního úřadu a Odboru životního prostředí.

B.9.2 vybudování nového parku za nemocnicí ve spolupráci s mládeží
Náměty / Záměry:
Spolupráce s dětským zastupitelstvem a Mendelovou universitou v Brně.
B.9.3 Revitalizace parku na Husově nám.
Náměty / Záměry:
Vysázení nových stromů cca 50 ks a keřů cca 100 ks

B.10 Keramická popelnice

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady
Popis / Komentář:
město má zájem pořídit celkem 550 kusů bionádob o objemu 240 litrů a 10 kusů kontejnerů na bioodpad o objemu 770 litrů, podal Odbor správy a údržby města Magistrátu města Prostějova začátkem roku 2018 žádost o poskytnutí dotace.

Globální popis:
Celkové náklady na realizaci projektu na pořízení nádob na bioodpad jsou vyčísleny na zhruba 750 tisíc korun (včetně DPH) s možností poskytnutí dotace až do výše 90 procent způsobilých nákladů. Státní fond životního prostředí v současnosti žádost vyhodnocuje. ... »

Náměty / Záměry:
Bronzové hodnocení přineslo městu peněžitý daru ve výši 15 tisíc korun od Olomouckého kraje.
Finance, které město Prostějov získalo za třídění odpadu, budou dále sloužit na ochranu životního prostředí, především pro rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu.

B.11 Akční plán zlepšování kvality ovzduší statutárního města Prostějova a implementační opatření

Náměty / Záměry:
Obsah:
1) Informace o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Morava
2) Účel a cíle Programu
3) Stručný popis opatření Programu stanovených pro Statutární město Prostějov, Magistrát města Prostějova.
4) Implementační opatření Programu v gesci Statutárního města Prostějova
5) Plnění a realizace implementačních opatření Akčního plánu
6) Závaznost Akčního plánu pro Statutární město Prostějov


B.12 Založit nový park

B.13 Řešení kvality ovzduší

Popis / Komentář:
Poloha města na rovině a v centru Moravy je velmi náročná na vytváření protiopatření.

Náměty / Záměry:
Kvalita ovzduší v Prostějově kolísá podle vlivů počasí.

B.14 Výsadba "izolační zeleně"

B.14.1 Dokončení regenerace sídlišť
Náměty / Záměry:
Probíhá zpracování materiálu a předkládání orgánům města na regeneraci sídliště Svornosti.
B.14.2 Projednávání Strategie rozvoje zeleně ve městě Prostějově v komisích rady města
Náměty / Záměry:
Každá komise rady města zpracovává připomínky, podněty a další nápady ke strategii. proces projednávání probíhá v současné době.

B.15 Podporování třídění odpadů - "BRKO"

B.15.1 Bezplatné zapůjčování kompostérů
Popis / Komentář:
Odběr nádob bude probíhat v sotu, ale i ve všední dny, které budou upřesněny.

Náměty / Záměry:
Bezplatně budou občanům zapůjčovány kompostétry a bezplatně vyváženy. Informace o odběrných místech budou zveřejněny vna webových stránkách města, městským rozhlasem a vývěskami.
B.15.2 Sběr separovaného papíru ve školách
Popis / Komentář:


Školní rok 2015/2016 - výsledky soutěže
1. ZŠ Majakovského 31806 kg na žáka 105,67 kg
2. ZŠ Palackého 63708 kg na žáka 96,53 kg
3. ZŠ Dr. Horáka 46560 kg na žáka 68,47 kg

Náměty / Záměry:
Společnost .A.S.A. TS Prostějov, s.r.o. ve spolupráci se Statutárním městem Prostějov připravila pro školní rok 2015 – 2016 tradiční soutěž škol ve sběru separovaného papíru.

Účel sběrové soutěže je prostý. Vychovávat děti ke třídění odpadů, a tím vztahu k přírodě. Školy touto formou získají finanční prostředky na své vybavení. Do soutěže se přihlásilo devět škol. Probíhala opět ve dvou kolech. První kolo proběhlo už v měsících září – prosinec 2015, kdy děti sesbíraly 87,306 tun. Druhé kolo běželo od ledna do května 2016.
B.15.3 Vybudování podzemních kontejnerů
Popis / Komentář:
V případě, že se tato podzemní kontejnerová místa osvědčí, bude město uvažovat o jejich dalším rozmístění ve městě.

Globální popis:
Celkové náklady odhaduje zpracovatel dokumentace na částku zhruba 1,3 milionu korun. Základním hodnotícím kritériem je nabídková cena díla.

Náměty / Záměry:
Vedení města Prostějova připravuje stavbu stanovišť podzemních kontejnerů pro odpady.

Jedná se o dvě lokality – parkoviště Školní a náměstí E. Husserla. Zde budou vybudována podzemní stanoviště o počtu třech a čtyřech kusů boxů na ukládání tříděného odpadu. Předpokládaný termín na realizaci jsou měsíce září a říjen letošního roku. Musí ale proběhnout zadávací řízení na tuto akci.B.15.4 Využívání nádob na bioodpad - biopopelnice
Globální popis:
První biopopelnice o objemu 140 l začaly sloužit lidem v Prostějově v loňském roce, letos k nim přibyly i takzvané biokontejnery, do nichž mohou ukládat biologický odpad i obyvatelé sídlišť. Po ukončení distribuce všech biopopelnic však o ně projevili zájem také další občané města.... »

Náměty / Záměry:
Na konci roku 2011 (říjen-prosinec 2011) a dále na jaře 2012 bylo občanům města bezplatně zapůjčeno 600 ks bionádob a 700 ks kompostérů. Jelikož výdej proběhl mimo sezonu, celkové výsledky výtěžnosti bioodpadu, které budou mít vypovídající hodnotu, získá město až ke konci roku 2012. Pro ilustraci uvádíme průběžné údaje za bioodpad svezený od občanů od začátku roku 2012: leden - červenec 84,85 tun odpadu

B.15.5 Zajištění kontejnerů na textil
Popis / Komentář:
Rozmístění kontejnerů: je celkem na 15 místech (A.Slavíčka 2, jana Zrzavého 2, Cyrila Boudy 2, Kpt.O.Jaroše 17,J.V.Myslbeka x Švýcarská, Finská 12, Finská 1, Sídl.Svobody u MŠ, blok 18, Sídl.Svobody 19/72, Sídl.Svobody 8/26, Domamyslice u samoobsluhy, Čechovice, Vrahovice-Trpínky, Sídl.Svornosti - 2 kontejnery, Sídliště E.Beneše)

Náměty / Záměry:
Kontejnery na textil jsou pro město výhodné. Za období leden - duben bylo odvezeno 24 tun textilu. Městoza tuto službu nic neplatí. Pokud by likvidaci zajišťovala A.S.A. město by na sběrném dvoře platilo celkem 58 548 Kč.
Příloha:
FOTO_oble_en_.docx [1.3 MB, docx]

B.15.6 Zapůjčování nádob na bioodpad pro občany zdarma
Popis / Komentář:
Vyvážení nádob bude probíhat jednou za 14 dnů firmou A.S.A.

Náměty / Záměry:
Občané si mohou zdarma zapůjčit nádobu od 16.9.2011 na základě smlouvy o výpůjčce. Informace formou vývěsek, hlášení městského rozhlasu, webové stránky města.

B.16 Rozšíření biokoridoru Hloučela za Olomouckou ulicí

Stav:
neutrální

Popis / Komentář:
Proběhne zde výsadba uhynulých stromů, dosazování zeleně při procesu úprav terénu, např. parkoviště.

Globální popis:
Rozšiřování biokoridoru je i součástí Programového prohlášení rady města. Vedení města pdporuje aktivity na udržení i rozšíření této klidové zóny.

Náměty / Záměry:
Územní plán města je projednáván s veřejností a je v něm zapracovaná tato úprava na biokoridor v oblsti ul. Olomoucká směr Močidýlka. Územní plán byl schválen radou města.
B.16.1 Ošetřování a údržba dvou částí biookoridoru Hloučela
Popis / Komentář:
Financuje město Pv ve výši 350 tis. Kč

Náměty / Záměry:
IRIS ošetřuje a udržuje dva úseky biookoridoru. 1.část Kostelecká - Mostkovice, 2.částOlomoucká po soutok s říčkou Valová.
B.16.2 Ošetřování a údržba Biokoridoru Hloučela - intenzivní část
Náměty / Záměry:
Biokoridor jeho nejvíce využívaná část - intenzivní část - mezi ul. Olomoucká - Kostelecká. Upravuje a udržuje A.S.A. Technické služby. Je to velmi vyhledávaný úsek biookoridoru Hloučela pro odpočinkové aktivity - kolo, nordic walking, brusle, pěší procházky.
B.16.3 Realizace projektu Výchova lesních porostů v Biookoridoru Hloučela pro zajištění všech funkcí lesa
Popis / Komentář:
Výše VFP je cca 120 tis. Kč ročně.

Náměty / Záměry:
Jedná se Veřejnou finanční podporu od města. Tento projekt realizuje Český svaz ochránců přírody IRIS.
Příloha:
V_chova_lesn_ch_porost__v_celet_.doc [34 kB, doc]

B.17 Rozšíření ploch veřejné zeleně ke snížení prašnosti

Stav:
dobrý

Globální popis:
Cílem projektu vybudování parku v Prostějově je vytvořit pruh zeleně kolem celého města.

Náměty / Záměry:
Vybudování zelených ploch pro účely občanů, aby se zlepšovaly životní podmínky.
B.17.1 Vybudování parků kolem celého města
Popis / Komentář:
Na mapě je zachycen stav před projektem a po realizaci projektu. parky by se měly stát součástí běžného života občanů města tím, že budoui rozšířené a dostupné na vzdálenost.

Globální popis:
Projekt je podporován občany města, protože občané mají zájem o možnost odpočinku ve městě.

Náměty / Záměry:

Cílem projektu vybudování parku v Prostějově je vytvořit pruh zeleně kolem celého města.

B.18 Bude prováděn monitoring stavu životního prostředí

Popis / Komentář:
Město Prostějov leží ve špatné rozptylové zóně, proto je kvalita ovzduší závislá na počasí. V roce 2011 zatím nedošlo ke zvýšení některých hodnot, neboť je poměrně děštivý rok.

Náměty / Záměry:
Životní prostředí je v Prostějově sledováno a jsou činěna nezbytná opatření. Sleduje se prašnost, kvalita vody a ovzduší, nakládaní s odpady. Všechny dílčí ukazatele a údaje slouží jako podklady k opatření. Při zvýšení některých hodnot např. prašnosti, pracovníco odboru živ.prostředí ihned informují organizace, školy, nemocnice, aby učinily opatření (snížit tělesnou námahu, méně větrat, apod.).

B.19 Využívání přírodních materiálů pro stavbu zábradlí, lávek, laveček v biokoridoru Hloučela

Stav:
dobrý

Náměty / Záměry:
Lavečky, lávky i zábradlí jsou v biokoridoru Hloučela doplňovány průběžně, aby tak vznikala odpočinková a relaxační zóna. Při kácení akátů, dochází k jeho zpracování a následně jsou z něho vyrobeny nejen lavečky, protože má velmi tvrdé dřevo.Výrobu laveček zajišťují pracovníci, dobrovolníci i spolupracovníci IRIS. Dochází tím k úsporám za materiál i k šetření životního prostředí,když se regulovaně kácí, neboť akát se chová velmi agresivně a jakmile vytvoří celistvý porost, už tam nikdy neroste nic jiného.
Příloha:
FOTO_lavi_ky_Hlou_ela_1.pdf [244.4 kB, pdf]

C. Sociální oblast/socio-patologické jevy

C.1 Řešení vyloučených lokalit P

Náměty / Záměry:
problematika ubytoven

Sdílení příkladů a střípků dobré praxe

Náměty / Záměry:
Příklady dobré praxe jsou výborným zdrojem informací a zkušeností.

C.2 Výstavba nových sociálních bytů

C.3 Omezení hazardu

C.4 Zajistit finančně dostupné bydlení v městských bytech, DPSD, garsoniéry

Náměty / Záměry:
Město výrazně podporuje sociální otázku ve městě a reaguje na požadavky občanů.

C.5 Rozvoj dluhové pokladny

C.6 Výstavba komunitních domů

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Výstavbu komunitních domů může podpořit dotace.

Náměty / Záměry:
Rada města Prostějova zná přesnou cenu projektových prací na vypracování projektových dokumentací pro akce s názvem Komunitní domy pro seniory v lokalitě ulice Holandská a Komunitní dům v lokalitě ulice Sušilova, Prostějov.
C.6.1 Komunitní domy pro seniory v lokalitě ulice Holandská, Prostějov
Popis / Komentář:
Kompletní projektová příprava pro obě specifikované investiční stavební akce s předpokladem žádosti města Prostějova o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR – program „Komunitní domy pro seniory“ proběhne v letošním roce.Náměty / Záměry:
Cena projektové dokumentace ve stupních pro územní a stavební řízení a ve stupni pro provádění stavby byla při sestavování rozpočtu na rok 2016 odhadnuta ve výši 1,5 milionu korun. Cena projektových prací dle nejvýhodnější cenové nabídky společnosti ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., činí 1,06 milionu včetně 21% DPH.
C.6.2 Komunitní dům v lokalitě ulice Sušilova, Prostějov
Popis / Komentář:
Kompletní projektová příprava pro obě specifikované investiční stavební akce s předpokladem žádosti města Prostějova o dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR – program „Komunitní domy pro seniory“ proběhne v letošním roce.Náměty / Záměry:
Cena projektové dokumentace ve stupních pro územní a stavební řízení a ve stupni pro provádění stavby byla při sestavování rozpočtu na rok 2016 odhadnuta ve výši 0,5 milionu korun. Cena projektových prací dle nejvýhodnější cenové nabídky společnosti ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., činí cca 807 tisíc korun včetně 21% DPH.

C.7 Zajištění většího počtu policistů po 22. hodině hlavně počet pěších hlídky

Náměty / Záměry:
Zajistit navýšení přítomnosti policie po 22. hodině, především pěší hlídky.

C.8 Vytvoření sociálního bydlení pro seniory při využití nové formy komunitního bydlení

C.9 Obnova a modernizace městského kamerového systému

Stav:
dobrý

Globální popis:
Ministerstvo vnitra ČR poskytlo dotaci ve výši 150 000 Kč.

Náměty / Záměry:
Ministerstvo vnitra ČR poskytlo dotaci našemu městu na modernizaci kamerového systému. Dochází tak ke zvyšování kvality poskytování ochrany a pomoci obyvatelstvu.

C.10 Vybudování bytů zvláštního určení

C.11 Rozšíření preventivních programů proti sociálnímu vyloučení

C.12 Řešení problému bezdomovectví

Náměty / Záměry:
Spolupráce sociálních služeb, Městské policie PV, PČR a dalších organizací ve městě, které se zabývají sociální situací.

C.13 Vytváření pracovních příležitostí pro lidi bez vzdělání a kvalifikace

Náměty / Záměry:
Problém s nezaměstnaností je celorepublikový a problém náročný na řešení.

C.14 Podpora redukce heren a kontrola nelegálních heren

Popis / Komentář:
Nebezpečí hráčství je velmi aktuální v současné době, neboť možnosti přiblížit se k hracím automatům v dnešní době heren není problém.

Náměty / Záměry:
Snaha o zajištění klidu a bezpečí v centru města. Snaha o preventivní opatření. Jde o preventivní opatření, aby se snížila nebezpečí a působení na mladou generaci.

C.15 Financování sociálních služeb - víceleté, dle modelu Ostrava, Brno

Popis / Komentář:
Žadatel má možnost získat finanční prostředky na základě kvality, stability.

Náměty / Záměry:
Financování sociálních služeb formou grantového systému - žadatelé musí naplnit podmínky pro danou oblast a podložit svou žádost naplněním daných ukazatelů; dlouhodobost a kvalita služby, atd.

C.16 Podpora chráněného bydlení pro děti z dětských domovů

Popis / Komentář:
Klienti mají zájem o bydlení na slušné úrovni a město, jim toto umožňuje. (viz byty v areálu bývalých Jezdeckých kasáren)

Náměty / Záměry:
Sociální bydlení je ve městě na vysoké úrovni. Poptávka po sociálních bytech není vyšší než nabídka. Zájem ze strany mladých lidí. kteří potřebují podporu, není takový, neboť cena soc. bytů téměř odpovídá tržní ceně.

C.17 Vytvoření střednědobého plánu sociálních služeb

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Složení řídící skupiny: Předseda: RNDr. Rašková Alena, místostarostka města Prostějova Členové: Mgr. Hemerková Ivana, místostarostka města Prostějova PaedDr. Dvořáková Alena, koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Mgr. Svozil Jaroslav, vedoucí odboru sociálních věcí MěÚ Prostějov Mgr.,Bc. Trunečková Marcela, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí MěÚ Prostějov ... »

Náměty / Záměry:
Řídící skupina je stálým řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem Rady města Prostějova v oblasti realizace komunitního plánování sociálních služeb(dále jen KPSS).
Řídící skupinu zřídila svým usnesením č.8087 ze dne 4.2.2008 Rada města Prostějova. Řídící skupina je Radě města ze své činnosti odpovědna.

C.17.1 Aktualizace katalogu poskytovatelů sociálních služeb
Popis / Komentář:
http://www.prostejov.eu/cz/obcan/mestsky-urad/struktura-uradu/odbor-socialnich-veci/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/dokumenty/katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-k-pripominkovani/

Globální popis:
Katalog poskytovatelů sociálních služeb je pravidelně aktualizován.

Náměty / Záměry:
Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám lidí. Do procesu jsou zapojeni zástupci obcí/regionů/krajů, poskytovatlé a uživatelé sociálních služeb a veřejnost.

Příloha:
katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-k-pripominkovani [, TXT]

C.17.2 Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově - návazný projekt
Popis / Komentář:
Zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb azlepšení komunikace s veřejností a jejího povědomí o sociálních službách.

Globální popis:
Výše finanční podpory na uvedený projekt byla stanovena na 1 839 707,60 Kč. Projekt je realizován na období od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2014

Náměty / Záměry:
Zařazení výsledků procesů KPSS v rámci „Strategického plánu rozvoje města Prostějova“ a propojení s aktivitami projektu „Zdravé město a místní Agenda 21“.
Příloha:
strednedobyplan_final.pdf [800.6 kB, pdf]

C.18 Implementace komunitního plánu do praxe

Náměty / Záměry:
Pravidelná setkávání pracovních skupin i řídící skupiny KPSS jsou důležitá pro uvedení komunitního plánu do života města.
C.18.1 Aktivní účast na podpoře návazného projektu
Popis / Komentář:
1) Implementační fáze SPRSS v Prostějově a její vyhodnocení
2) Tvorba koncepce sociálních a návazných služeb pro národnostní menšiny a cizince
3) Tvorba koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí
4) Analytická fáze k následnému SPRSS v Prostějově
5) Tvorba následného plánu v Prostějově
6) Informovanost laické i odborné veřejnosti

Globální popis:
Realizace projektu
1.3.2012 – 28.2.2014
SRSS, o.p.s. (Bc. Lenka Tichavská)
Statutární město Prostějov (RNDr. Rašková Alena)

Náměty / Záměry:
Návazný projet byl zařazen do operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
C.18.2 Pravidelná setkání pracovních skupin KPSS
Náměty / Záměry:
Při setkání skupin dochází k výměně zkušeností a objevování nových potřeb uživatelů soc. služeb i občanů města. Velmi přínosné pro členy pracovích skupin i řídící skupiny KPSS.
Příloha:
dsc00083-s.jpg [186.2 kB, jpg]

C.19 Zajištění výstavby startovacích bytů mladé rodiny

C.20 Vytvoření azylového bydlení v Prostějově

Náměty / Záměry:
Azylové bydlení existuje v Prostějově pro lidi, kteří se dostali do problémové situace a potřebují poskytnout azyl na určitou omezenou dobu.

C.21 Vytvoření krizového bydlení v Prostějově

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
K dispozici je jedna bytová jednotka na Kostelecké ul. 17, Prostějov.

Globální popis:
Krizové bydlení pomáhá lidem, kteří se dostali do nouze a potřebují okamžitou pomoc. Je to pouze krátkodobé dočasné řešení.

Náměty / Záměry:
Krizové bydlení vzniklo z důvodů nutnosti okamžité pomoci lidem, kteří se dostali do okamžitého problému a nemají kde bydlet. (vyhoření, vyplavení, aj.)

C.22 Zpracovávání komunitního plánu sociálních služeb - pracovní skupina

Popis / Komentář:
Pracovní skupiny pracují i nadále na procesu návazného projektu Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově.

C.23 Provozování Azylového domu a poskytování služeb

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Azylové centrum v Prostějově je určeno pro osoby, které se ocitly v tíživé životní a sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Věkové složení:

týká se všech věkových skupin, nejnižší věková hranice je 18 let, maximální věková hranice je 80 let
u služby ADDAR je věková hranice rodičů 18 – 64let, u dětí není stanovena

Náměty / Záměry:
Zdroje financování Azylového centra

Individuální projekty Olomouckého kraje
veřejná finanční podpora města Prostějov, poskytnutá na základní provoz zařízení
úhrada za služby od klientů – dle ceníku služeb vydaného provozovatelem
státní dotace z MPSV
Zdroje financování Azylového centra:
Individuální projekty Olomouckého kraje
veřejná finanční podpora města Prostějov, poskytnutá na základní provoz zařízení
úhrada za služby od klientů – dle ceníku služeb vydaného provozovatelem
státní dotace z MPSVD. Zdravý životní styl/zdravotní oblast

Náměty / Záměry:
Spolupráce s neziskovými organizacemi, pořádání osvětových, vzdělávacích akcí, různá setkání, pořádání seminářů, přednášek, atd.

D.1 Rozšíření a kategorizace lůžek v domovech pro seniory P

D.2 Zdravý pohyb v přírodě

Popis / Komentář:
Ekocentrum Iris

Náměty / Záměry:
Vycházka pro seniory a další zájemce povede z Pivína po trase nové naučné stezky mezi Pivínem a Skalkou. Navštívíme jezírka nad Skalkou, obejdeme lázeňské prameny a zastavíme se v lázeňské restauraci. Pokračovat budeme kolem nové přírodní nádrže a biocentra do Čelčic. Ráno sraz v 9:45 na hl. nádraží ČD, společný odjezd vlakem v 9:59 do Pivína. Návrat z Čelčic do 15 hod. Délka trasy 6 km.

D.3 Zdravý pohyb v přírodě

Popis / Komentář:
Ekocentrum Iris

Náměty / Záměry:
Vycházka pro seniory a další zájemce povede z Pivína po trase nové naučné stezky mezi Pivínem a Skalkou. Navštívíme jezírka nad Skalkou, obejdeme lázeňské prameny a zastavíme se v lázeňské restauraci. Pokračovat budeme kolem nové přírodní nádrže a biocentra do Čelčic. Ráno sraz v 9:45 na hl. nádraží ČD, společný odjezd vlakem v 9:59 do Pivína. Návrat z Čelčic do 15 hod. Délka trasy 6 km.

D.4 Zastávky, mobiliáře a kontejnery na tříděný odpad prochází dezinfekcí

Náměty / Záměry:

Spuštění očisty započalo.
Město prochází postupnou dezinfekcí. Společnost FCC Prostějov se pustila, v souvislosti s koronavirovou pandemií, do očisty zastávek, mobiliáře a kontejnerů na tříděný odpad.

Práce byly zahájeny v úterý 31.3.2020. Očista se provádí za pomocí vysokotlaké horkovodní vapky ECLIP M1000 na podvozku Multicar 27. Voda dosahuje teploty 100 ˚C a věříme, že možnou nákazu, která by se držela na různých površích takto zničíme.

D.5 Roušky v Prostějově vydávají i dobrovolníci

Náměty / Záměry:

V minulém týdnu zahájilo město Prostějov distribuci roušek občanům, kteří si je odebírali ve dvoře radnice a před radnicí. Dále město předalo roušky osadním výborům pro distribuci v příměstských částech, roušky byly také rozvezeny do velkých i menších prodejen s potravinami.
Od dnešního dne (2. 4. 2020) pokračuje statutární město Prostějov ve spolupráci s dobrovolníky, kteří se zaregistrovali prostřednictvím elektronického formuláře na webu města, v distribuci. Dobrovolníci dopraví roušky prostějovským seniorům nad 75 let přímo do jejich domovů. Roušky budou vloženy do poštovní schránky nebo budou předány přímo. Lidé, kteří v souvislosti s touto akcí nabídli městu pomoc, jsou vybaveni průkazem dobrovolníka vydaným Statutárním městem Prostějovem . Distribuce roušek bude probíhat předběžně do konce příštího týdne, resp. do Velikonoc. Rozdáno bude téměř 4 tis. roušek .

D.6 Desinfekce pro obyvatele

Náměty / Záměry:

Magistrát vydává ve stanovených dnech v době od 13:00 do 16:00 hodin se ve dvoře prostějovské radnice vydává desinfekce občanům města.
Informace najdete na webových stránkách města.
Je třeba přinést si vlastní nádobu, do níž bude možno desinfekci (v objemu 250 ml) nalít.

D.7 Vybudování zapuštěných kontejnerů

D.8 Zajistit zdravou stravu do škol

D.9 Nabídnout větší pestrost zařízení na dětských hřištích a zeleň

Náměty / Záměry:
Vedoucí pracovníci ve spolupráci s pedagogickými pracovníky vybírají prvky na dětská hřiště podle momentálních požadavků ze strany dětí i rodičů.

D.10 Podpora mateřských center

D.11 vybudování Zdravé jídelny se zaměřením na celiaky

Popis / Komentář:
Lidí trpící touto chorobou přibývá a je potřeba věnovat této chorobě pozornost a vyvinout více úsilí v oblasti prevence.

Náměty / Záměry:
Vybudování jídelny s jídly pro celiaky v e spolupráci s o.s. Sedmikráska - zabývají se problematukou lidí, kteří trpí celiakií. Sídlí na Kostelecké ul. v malých prostorách.
D.11.1 Navázání spolupráce s restaurací Na Špalíčku
Popis / Komentář:
Na webu Zdravého města existuje okénko pro celiaky as nabídkou jídel z restaurace na Špalíčku.

Globální popis:
Vybudování „zdravé jídelny“ se zaměřením na celiaky Restaurace „Na špalíčku“ – nabízí v běžné nabídce – menu – jedno jídlo pro celiaky od roku 2010... »

Náměty / Záměry:
V nabídce restaurace je denně bezlepkové jídlo. je možné objednávat menu dle chuti klienta. Od roku 2010 existuje nabídka těchto jídel.
D.11.2 Vytvoření zázemí pro celiaky
Náměty / Záměry:
O.s. Sedmikráska je místem, kde se setkávají lidé trpící toutp chorobou a bylo by potřebné vybudovat odpovídající zázemí. (kuchyňka, sál na školení, ...)

D.12 podpora prevence v oblasti první pomoci

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
ČČK získal na tento projekt v roce 2010 5 tis. Kč z grantového systému Zdravého města.

Náměty / Záměry:
ČČK v Prostějově tradičně spolupracuje s mateřskými školami a v oblasti první pomoci připravuje formou loutkového divadla vzdělávání dětí. Peníze získává ČČK také od Komise soc. a zdravotní.

D.13 Vybudování a rekonstrukce hřišť pro dospělé, mládež a děti

Náměty / Záměry:
Nová hřiště se v současné době nestavějí, dochází k rekonstrukci stávajících. Hřiště jsou upravována tak, aby je mohla veřejnost využívat.

D.14 Zajištění studia seniorů na Střední zdravotnické škole

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Po absolvování přednášek obdrží každý zúčastněný certifikát, který slavnostně předává zástupce vedení města.

Globální popis:
Cyklus přednášek pro seniory zaměřených na odpovědný přístup ke svému zdraví podporuje grantem ve výši 30.000 Kč Zdravé město PV.

Náměty / Záměry:
Cyklus přednášek na téma - Odpovědným přístupem ke svému zdraví - určených nejen pro senoiry. Přednášejí odborné sestry i lékaři, cyklus trvá téměř tři měsíce.
Příloha:
Zdravotnick___kola_zve_op_t_seniory_ke_studiu.doc [26.5 kB, doc]

D.15 Předávání informací veřejnosti o aktivitách neziskových organizací

Popis / Komentář:
Akce proběhne 16.9.2011 pod názvem Dobrovolnictví do počátku do konce

Náměty / Záměry:
Pořádání osvětové akce v areálu Centra soc.služeb - canisterapie - ukázky výcviku psů a jeho léčebné využití pro fyzickou, psychosomatickou, psychickou a sociální rehabilitaci lidí.

D.16 Vzdělávání občanů formou novinových článků - oblast zdravého životního stylu

Popis / Komentář:
Každý měsíc vyjde článek v Radničních listech na aktuální téma našeho zdravotního stylu, stravování, pohyb, duševní hygiena, atd.

Náměty / Záměry:
Cyklus článků v Radničních listech na téma zdravý životní styl. Autor článků bude lékař, který přednášel na Jarních dnech zdraví v Prostějově s velmi pozitivním ohlasem.

F. Vzdělávání, výchova

Náměty / Záměry:
Spolupráce se SCHOLA SERVIS - ZDVPP a středisko služeb školám, pracoviště Prostějov,s výchovnými poradci na základních školách i s Úřadem práce.

F.1 Zajistit finanční výchovu

Náměty / Záměry:
Finanční gramotnost je velmi důležitou součástí života všech generací, proto město podporuje aktivity spojené s tímto cílem.

F.2 Burza práce a vzdělání

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Úřad práce, Okresní hospodářská komora, Svaz průmyslu, město Prostějov a firmy školy prostějovského regionu

Náměty / Záměry:
Setkání škola a firem z regionu. přehledná nabídka možností práce a vzdělávání a následně jejich propojení. Snaha předávat a získávat a spolupracovat.

F.3 Den řemesel

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Z tváří dětí bylo vidět nadšení, radost z vlastnoručně vyrobených výtvorů. Chvíle strávené s řemesly byly velmi užitečné a podnětné. Možná se mezi nimi objeví výborný mistr svého řemesla.

Náměty / Záměry:
Řemeslo má zlaté dno- o tom se přesvědčily děti v areálu zámecké zahrady. Více než padesát dětí z mateřských škol se mohly zábavnou formou seznámit s prací na nejrůznějších stanovištích. Zajímavé na celé akci bylo to, že vše připravili a realizovali studenti střední prostějovských škol ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou.

F.4 Školní psycholog do všech základních škol

Náměty / Záměry:
Ve spolupráci s městem jako garantem

F.5 Podpora vybudování Rákosníčkova hřiště na nám. Husovo

Náměty / Záměry:
Město poskytlo prostor v parku, který se revitalizuje a buduje se zároveň dětské hřiště.
Občané svým hlasováním významně podpořili aktivity vedení města.

F.6 Podpora řemesel a vytváření hrdosti na příslušnost k řemeslu

Náměty / Záměry:
Základ je ve školách, spolupráce učitelů a rodiny, nabídky řemesel na burze škol, atd.
Dny otevřených dveří na učilištích, ...

F.7 Zateplování MŠ a jejich celková revitalizace

F.8 Výchova ke slušnému chování a kulturnímu vystupování

Popis / Komentář:
Výchovně na děti působí celé jejich okolí, televize, tisk, kulturní akce, atd.

Náměty / Záměry:
Pedagogičtí pracovníci ve školách a školských zařízeních dbají,aby osobním příkladem ukázali dětem, jak má vypadat slušné chování v praxi.
Rodiče jsou dalším přirozeným vzorem dětem a mládeži.

F.9 Revitalizace zahrad mateřských škol

Náměty / Záměry:
Školní zahrady jsou výukovým prostorem pro děti. V kultivovaném prostředí zahrad se děti učí vztahu k přírodě, upevňují různé dovednosti, atd.

F.10 Podpora řemesel a vytváření hrdosti na příslušnost k řemeslu

Popis / Komentář:
Vytváření vazeb mezi středním a učňovským školstvím a základními školami podporuje a pomáhá vytvářet vztah a hrdost na příslušnostk řemeslu.

Náměty / Záměry:
SOŠp a SOUs Prostějov, Lidická 4 - SOŠ průmyslová navázala spolupráci s odborem školství, kultury a sportu a připravují pro žáky ZŠ ukázku řemesel i s přednáškami, aby vyzdvihli potřebnost řemesel.

F.11 Projekt Od kočárku k podnikání

Popis / Komentář:
Projekt realizuje Mateřské centrum Cipísek v roce2013

Náměty / Záměry:
Projekt zaměřený na ženy a jejich děti, vzdělávání, získávání odbornosti a schopnosti pohybovat se na trhu práce.
Oblasti vzdělávání:
komunikační a obchodní dovednosti,
podnikatelský plán a tvorba ekonomických propočtů, postup a povinnosti při založení firmy,
základy živnostenského, pracovního a obchodního práva, firemní finance,
marketing, počítačové dovednosti a využití ICT technologií v podnikatelské praxi,
možnosti získání podpor začínajících podnikatelů ze státních nebo evropských fondů,
podnikání a rodina.​300 minut výukového materiálu v rámci e-learningových kurzů.
Možnost sestavit si svůj vlastní podnikatelský plán pod vedením specialistky na podporu podnikání. Mentoring pod vedením zkušeného podnikatele nebo podnikatelky.

F.12 Vyváření sítě škol podporujících zdraví

Náměty / Záměry:
Ve městě Prostějově je jedna ZŠ zapojena do tohoto projektu - ZŠ Dr. Horáka PV. Další školy projevily zájem u účast v tomto projektu, neboť podmínky pro zapojení do tohoto projektu splňují svými aktivitami a je otázka času, kdy se zapojí do projektu.
F.12.1 Projekt Zdravá škola - ZŠ Prostějov, Majakovského 1
Popis / Komentář:
Tato škola dlouhodobě naplňovala kritéria pro získání "Zdravé školy".

Náměty / Záměry:
ZŠ Majakovského získala v roce 2013 titul Zdravá škola.
F.12.2 Projekt Zdravá škola - ZŠ Dr. Horáka Prostějov
Náměty / Záměry:
Cílem projektu je naučit žáky zdravému způsobu života, stravování, vztahů.

F.13 Organizování Burzy škol - představení středního školství v regionu Prostějov

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
rok 2011 - 10.11. Kulturní a společenské centrum

Náměty / Záměry:
Burza škol s převáděním dovedností studentů, které žáci získávají studiem na škole.
Příloha:
Burza__kol_Prost_jov.JPG [2.4 MB, JPG]

F.14 Spolupráce s Kontaktním pracovištěm na Úřadu práce

Popis / Komentář:
Výborná aktivita, neboť pracovníci ÚP mohou nasměrovat a upozorňovat na možnosti uplatnění pro absolventy základních škol dle aktuální situace na trhu práce.

Náměty / Záměry:
Pracovník kontaktního pracoviště předává informace základním školám, rodičům i žákům při osobním, telefonickém a písemném kontaktu.

F.15 Spolupráce s výchovnými poradci na ZŠ

Popis / Komentář:
Konzultace, písemné podklady, dny otevřených dveří.

Náměty / Záměry:
Výchovný poradce je zdrojem informací pro žáky i jejich rodiče. Zajišťuje aktuální informace pro zájemce o studium na všechny typy škol.Pravidelných porad výchovných poradců se účastní pracovník odboru školství, aby byla zajištěna informovanost.
F.15.1 Podpora zájmové činnosti
Náměty / Záměry:
sebeobrana dívek od 7. tříd

G. Doprava

G.1 Vybudovat cyklostezku Svatoplukova P

Náměty / Záměry:
od kostela Mil. Bratří až do Vrahovic

G.2 LEDky osvítí podjez pod železniční tratí Olomouc - Brno

Náměty / Záměry:
Motoristé i chodci budou projíždět či procházet podjezd pod D46 za plného světla. Celodenní osvětlení zde budou zajišťovat nová LED svítidla se záložním zdrojem.
Cílem tohoto opatření je zvýšení bezpečnosti provozu a zajištění lepšího osvětlení podjezdu.
Nebezpečná lokalita zaslouží úpravu. Výměna stávajícího osvětlení, které už opravdu nesplňuje současné potřeby ani bezpečnost, vyjde na téměř 103 tisíc korun. Tamní komunikace bude postupně procházet obnovou a nová světla jsou jedním z opatření, které toto dopravně ožehavé místo čeká.G.3 Cyklobus zahajuje opět od 1.5.2020

Popis / Komentář:
Prostějov - Plumlov - Drahany - Rozstání, Baldovec - Jedovnice

Náměty / Záměry:
Přeprava bude zahájena od 1.5. do 28.9.2020.

G.4 Vyřešení severního obchvatu v Prostějově

Náměty / Záměry:
Jednání pracovní skupiny za přítomnosti hejtmana Olomouckého kraje.

G.5 Uvolnění centra města od nákladních vozidel nad 3,5 t

Stav:
dobrý

Náměty / Záměry:
Dokončení vybudování obchvatu města
G.5.1 Dobudování sítě cyklostezek

G.6 Více stojanů na kola

Popis / Komentář:
Primátorka oslovila zdejší obchodní řetězce s podnětem, zda by bylo možné na parkovištích a jejich odstavných plochách pro cyklisty přidat více stojanů na kola. Současné počty stojanů zjevně lidem nestačí a vzniká doslova nerudovský problém – kam s ním, tedy kam s bicyklem. Kola jsou celkem finančně náročná, a proto jejich majitelé chtějí i pocit bezpečnosti během nákupu. Proto jejich uzamknutí u stojanu, jistě cyklisté přivítají.

Náměty / Záměry:
stojany na kola (1)


Dárek pro cyklisty vyjednala primátorka města Prostějova.
Žít zdravě a jezdit na kole je chvályhodné, ale když není kam kolo u obchodu upevnit a uzamknout, může to být docela velký problém.

G.7 Propojení cyklostezek

G.8 Vybudovat bezpečný výjezd z ulice E. Valenty na Olomouckou ulici

Popis / Komentář:
Bude se projednávat v orgánech města.

Náměty / Záměry:
Doprava na Olomoucké ulici je velmi hustá a náročná pro řidiče o cyklisty, výjezd je v současné době zajištěn světelnou křižovatkou, vzhledem k nárůstu dopravy toto řešení je nevyhovující

G.9 Zabezpečit údržbu cyklostezek - jejich průjezdnost a bezpečné nájezdy

Náměty / Záměry:
Cyklostezky jsou významnou součástí života našeho města, jejich údržba však neodpovídá představám jejich uživatelů, a nesplňují potom ani bezpečnostní prvky.

G.10 Plynulost dopravy na cyklostezkách

Náměty / Záměry:
návaznost cyklostezek
jejich dopravní značení

G.11 Snížení hlukové zátěže

Popis / Komentář:
Stavbu stěny realizuje Olomoucký kraj v roce 2015.

Náměty / Záměry:
dobudování protihlukové stěny, její dokončení u R46 v oblasti sídliště Šárka

G.12 Úprava zastávek BUS pro vozíčkáře

Popis / Komentář:
Palckého ul.

Náměty / Záměry:
Nájezdy, přístupové chodníky

G.13 Řešení dopravní křižovatky na Olomoucké ul.

Popis / Komentář:
Dochází zde k průniku významných komunikací Vápenice, Barákova, Valenty a tím ke komplikacím v plynulosti dopravy. obyvatelé žádají o vybudování kruhového objezdu.

G.14 Bude zahájeno jednání s nadřízenými úřady o řešení dopravní situace na R46

Popis / Komentář:
Došlo k oslovení ministra Dobeše.

Náměty / Záměry:
Hejtman Olomouckého kraje se obrátil na ministerstvo se žádostí o urychlení opravy silnice R46. V současné době došlo pouze ke snížení rychlosti na nebezpečném úseku na 100 km/hod.
G.14.1 Snaha o řešení financování opravy komunikace R46
Náměty / Záměry:
Olomoucký kraj je připraven půjčit státu část peněz na rychlou opravu dálnice z Olomouce do Vyškova.
G.14.2 Zvýšení kontrol dodržování rychlosti dopravní policie na R46
Popis / Komentář:
V regionálním tisku se objevují články, které reagují na nehody i technický stav komunikace. např. je velmi výstižný titulek v Prostějovském deníku ze dne 29.8.2011 "Stovka snad pomůže, aby lidé na R46 už neumírali".

Náměty / Záměry:
Rychlostní komunikace má R46 Vyškov - Olomouc má omezenou rychlost na 100 km/hod. Omezení rychlosti má snížit nehodovost a omezit počet smrtelných dopravních nehod. Po snížení rychlosti se tento úsek - 36,5 km - projede za 22 minut, před snížením rychlosti to bylo necelých 17 min.
Příloha:
Prost_jovsk__t_den_29.8.2011_1.docx [1.2 MB, docx]

G.15 Řešení parkovacích míst - statická doprava

Popis / Komentář:
Nejnověji ulice Dolní, Husovo náměstí.

Náměty / Záměry:
Je snaha při každém projektu udržet popřípadě zvýšit počet parkovacích míst. Při rekonstrukci komunikací dochází k tomu, že ulice jsou více jednosměrné a tímto se získávají místa na parkování.

G.16 Odklonění dopravy z centra města

Náměty / Záměry:
Vybudování obchvatu, odklonění dopravy z centra.

G.17 Cyklostezky - budování

Náměty / Záměry:
Budování a propojování cyklostezek ve městě.
G.17.1 propojování cyklostezek
Popis / Komentář:
územní plán
veřejná projednávání

G.17.2

G.18 Zajišťování snížení hlukové zátěže na R46

Popis / Komentář:
ŘSD zadá audit, který posoudí technický stav stávající protihlukové stěny.

Náměty / Záměry:
Snížením rychlosti na komunikaci R46 dojde také snížení hlučnosti pro obyvatele bydlící u této komunikace. Snížením rychlosti dojde také ke snížení hlukové zátěže.

G.19 Zajištění snížení hlučnosti u komunikace R46

Popis / Komentář:
Ředitelství silnic a dálnic zadá

Náměty / Záměry:
Opatření pro bezpečnější jízdu na R46 a klidnější bydlení pro obyvatele zajišťuje také snížení rychlosti. Největší hluk produkují osobní auta, kterých projede denně několik tisíc.

G.20 Zajištění lepší průjezdnosti centrem města

Náměty / Záměry:
Vytvoření systému parkovacích míst, jednosměrných ulic.

G.21 Probíhají jednání s dalšími subjekty ke snížení rychlosti (dopravní firmy, atd.)

Popis / Komentář:
Na komunikaci R46 byla havárie každý druhý den a dvacetosm mrtvých během dvanácti let na necelých 37 km.

Náměty / Záměry:
Jednání mezi zástupci policie a přesedou Svazu průmyslu a dopravy a prezidentem FTL Jaroslavem Hanákem. Snížení rychlosti na R46 má hlavně preventivní bezpečnostní charakter.

E. Volný čas / sport / kultura

E.1 Podpora menších sportovních klubů P

E.2 Problém diskotéka Morava P

E.3 Kurzy jógy pro seniory

Náměty / Záměry:
Kurzy jógy pro seniory organizuje partner Zdravého města vždy v úterý v dopoledních hodinách a ZDARMA. Lekce budou pokračovat v okamžiku, kdy to bude možné z důvodů epidemiologické situace v naší zemi.

E.4 Cvičební prvky na workoutovém hřišti pro seniory ve Vrahovicích se rozšíří

Náměty / Záměry:

Již nějaký čas mohou dříve narození posilovat svoji kondici. Slouží k tomu venkovní posilovna – hřiště pro seniory ve Vrahovicích. Toto místo je využíváno a stalo místem setkávání lidí.
Předmětem této investiční akce, kterou radní jako doporučenou předkládají zastupitelům k odsouhlasení, je dodávka a osazení dvojice nových cvičebních prvků. Konkrétně se jedná o lanovou pyramidu a ručkovací horizontální žebřík.E.5 Spolu doma v kině

Náměty / Záměry:

Klasická kina v celé republice se spojila, aby neztratila kontakt s diváky ani v době nouzového stavu a dočasně se přemístila na internet. Dále tak umožňují divákům “chodit do kina” a zpřístupňují širokému publiku filmy, které jinde legálně neuvidí.
Kultura na tom v posledních týdnech není dobře, a aby nezašla na úbytě, vymýšlí provozovatelé kin na celém světě způsoby, jak zachovat alespoň zlomek své běžné aktivity. V Česku se v rekordním čase několika málo dní zmobilizoval generální štáb kinařů a vznikly dva projekty online kina, které v tuto chvíli běží ve virtuálním éteru.
Prvním spuštěným je projekt s názvem Moje kino LIVE provozovaný pod hlavičkou distribuční společnosti Aerofilms, druhým pak #Vašekino, které vzniklo díky ohromující rychlosti, jakou prokázala Asociace provozovatelů kin.

E.6 Vybudování bazénu 50 x 25 m

E.7 Podpora volnočasových aktivit - vytvoření pravidel, systému

E.8 Forenzní značení kol

Popis / Komentář:
Prostějov je město cyklistů, o tom svědčí také kilometry cyklostezek přímo ve městě. Proto městská policie organizuje toto značení.

Náměty / Záměry:
Forenzní značení kol syntetickou DNA začne v červenci.
Cílem je zajistit bezpečí a ochranu soukromého majetku

E.9 Nabídka venkovních koupališť

E.10 Vytvoření klubu klubu pro mládež se zaměřením na tanec, zábavu, ...

Náměty / Záměry:
Vytvoření klubu pro mládež, aby vznikla možnost pro mladé naučit se společenskému tanci, aby se mohli bavit a měli místo na setkávání.

E.11 Organizování a pořádání farmářských trhů

Náměty / Záměry:
V Prostějově probíhají trhy pravidelně 3 x týdně v podělí, čtvrtek a sobotu. Trhy naplňují požadavek farmářských trhů. Na tržnici prodávají především farmáři z regionu své produkty.

E.12 Otevření hřiště na ZŠ a MŠ Palacká i pro veřejnost

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Je zde hrací plocha na basketbal o rozměrech 11,0 x 21,0m a hrací plocha na volejbal o rozměrech 9,0 x 18,0m s možností využití i pro nohejbal (stejné rozměry) a badminton – plocha 6,10 x 13,40m. Za hrací plochou je ve směru sever – jih umístěna běžecká dvoudráha délky 60,0m. Šířka jedné dráhy je 1,25m. Podél východní stěny tělocvičny je dráha a doskočiště pro skok daleký. Délka dráhy je 35,0m, šířka 1,25m. Velikost doskočiště je 3,0 x 8,0m, hloubka 500mm.... »

Náměty / Záměry:
Na základní škole Palackého v Prostějově bylo v pondělí 22. června 2015 slavnostně uvedeno do provozu nové hřiště, které budou využívat nejen žáci školy, ale i veřejnost.
Hřiště je rozděleno na dvě hrací plochy z umělého povrchu ve směru východ – západ.
Příloha:
hriste-na-palacke.pdf [88.5 kB, pdf]

E.13 Kulturní akce na náměstí

Náměty / Záměry:
Prostějovské léto

E.14 Vybudování multifunkční haly pro sport a kulturu

Náměty / Záměry:
Vybudováním nové haly by vzniklo nové sportovní a kulturní centrum. Záleží na územním plánu a možnosti financování takové stavby. Podklady budou předloženy k projednání.
E.14.1 Vybudování sportovní haly
Náměty / Záměry:
hala - 40 x 20 m
masová činnost zaměřená na míčové sporty

E.15 Rozšíření Městských lázní - vybudování venkovního bazénu

Náměty / Záměry:
Ve městě chybí venkovní bazén na plavání 50 m délka.

E.16 Oživení centra města

Náměty / Záměry:
Organizace koncertů, výstav a nejrůznějších akcí a kampaní přímo na náměstí.
E.16.1 Poznání i zábava - Věda v ulicích
Popis / Komentář:
11. ročník Vědy v ulicích je součástí projektu Evropského fóra vědy a Česká hlava.

Náměty / Záměry:
Věda se předvedla v ulicích Prostějova
Experimenty z oblasti přírodních věd a techniky v rukou studentů byly k vidění v centu města v červnu tohoto roku. U sochy Jiřího Wolkera mladí lidé chtěli ukázat veřejnosti přístupnost vědy.
E.16.2 Věda v ulicích 2019
Popis / Komentář:
Oblíbená a pravidelná akce studentů pro veřejnost, která probíhá již více než deset let.

Náměty / Záměry:
Setkání s vědou prostřednictvím akce, kterou připravují studenti středních škol v Prostějově. Ukázky různých zajímavých experimentů, informace z oblastí přírodních probíhají na hlavním náměstí ve městě. To zaručuje otevřenost a přístupnost všem.

E.17 Zachování Společenského domu i sálu v něm

Popis / Komentář:
2010 - smlouva s firmou Manthellan
- řeší se výstavba nového multifunkčního centra → nahradí oučasnou budovu
- fa. Manthellan chce vybudovat obchodně-společenské centrum → nahradí Společenský dům (KaS)
- v současné době se zpracovává projekt


Náměty / Záměry:
Občané se zajímají o dění, které provází tuto dlouhodobou akci.

E.18 Zajištění odborné výuky chůze s holemi NORDIC WALKING

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Upoutávky a propagace probíhá v regionálním tisku i Radničních listech, na kabelové televizi.

Náměty / Záměry:
Výuka s lektorkou na chůzi s holemi nordic walking, probíhá jako grant Zdravého města od jara až do podzimu tohoto roku. Realizátorka projektu proškolila již téměř 500 zájemců.
Příloha:
severske-hole-nordic-walking-220120424_denik-380.jpg [29.7 kB, jpg]

E.19 Organizace kulturních akcí mezinárodního, celonárodního i regionálního charakteru, které zviditelňují město.

Popis / Komentář:
Sympozium je pořádáno ve spolupráci s Olomouckým krajem, který přispívá financemi.

Náměty / Záměry:
Ve městě Prostějově probíhá Mezinárodní sochařské sympozium už deset let za účasti zahraničních umělců. Obyvatelé mohou sledovat tvorbu děl na vlastní oči. Tato akce trvá vždy 14 dnů.

E.20 Efektivní využívání volného času formou soutěží pro studenty SŠ

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Ocenění studenti přebírají odměny slavnostně v kanceláři starosty.
1. místo - 1.500,- Kč
2. místo - 1.000,- Kč
3. místo - 500,- Kč

Globální popis:
Soutěž o nejoriginálnější tablo je pro studenty motivační soutěž, aby projevili co nejvíce originality. Zároveń je zde vytváření pocitu hrdosti na školu a město, kde vystudovali.

Náměty / Záměry:
Studenti středních škol každoročně soutěží o nejoriginálnější tablo. Kancelář starosty vyhodnotí nejoriginálnější tabla a vítězové dostávají finanční odměnu. Vznikají opravdu zajímavá a vyjímečná díla, neboť každý chce prosadit svůj náhled na studium formou tabla.

H. Podnikání / výroba / služby

H.1 Revitalizace veřejných prostranství v centru města P

H.2 Pravidelná poradna České obchodní inspekce pro spotřebitele na Magistrátě města Prostějova od 6.4.2020

Náměty / Záměry:
Odbor obecní živnostenský úřad Magistrátu města Prostějova informuje občany, že pravidelná poradenská služba České obchodní inspekce pro spotřebitele, která se koná každé první pondělí v měsíci na Magistrátě města Prostějova, je vzhledem k aktuální situaci do odvolání zrušena.

Spotřebitelům je i nadále k dispozici poradenská telefonní linka ČOI vždy od pondělí do pátku v časech 8:00 – 16:00 h. : +420 222 703 404

nebo lze zaslat dotaz či podnět na elektronickou podatelnu prostřednictvím webových stránek ČOI www.coi.cz.

H.3 Sběrné dvory v době koronavirové pandemie

Popis / Komentář:

Od 6.4.2020 budou v provozu opět oba sběrné dvory na území města Prostějova. Provozní doba je uvedena v tabulce. Upozorňujeme občany, že v pátek 10.4. je otevřen pouze sběrný dvůr na ulici Průmyslová a v pondělí 13.4. jsou oba dvory zavřené.


Náměty / Záměry:

Bezpečnostní pravidla v době nákazy platí také pro odvážení odpadů na sběrné dvory.


• vjezd bude vždy umožněn pouze jednotlivě a to na výzvu obsluhy sběrného dvoru (dále jen SD)

• v rámci jednotlivých vjezdů prosíme o minimalizaci počtu zapojených osob (1 vozidlo=1 osoba)

• zákazníci jsou povinni se řídit pokyny obsluhy SD

• vstup do prostoru SD bude umožněn pouze s ochrannou rouškou úst i nosu, doporučujeme i rukavice

• zákazníky prosíme o dodržování bezpečného odstupu od obsluhy a ostatních zákazníku minimálně 3 m a to jak před SD, tak v prostorách SD

• zákazníky SD prosíme o dodržování základních hygienických pravidel

H.4 Informace Okresní hospodářské komory v souvislosti s COVID-19 pro podnikatele

Popis / Komentář:
Aktuální informace oficiálního charakteru se každý den aktualizují na tomto odkazu MPO ČR:https://www.mpo.cz/…/podrobnejsi-rozcestnik-v-kontextu-s-k…/


Náměty / Záměry:
Podpůrná opatření pro podnikatele a OSVČ

1. Ve čtvrtek 2. 4. 2020 dojde ke spuštění záručního programu COVID II viz aktuální odkaz zde https://www.cmzrb.cz/podnikatele/zaruky/zaruka-covid-ii/
Zjednodušeně program bude fungovat tak, že si požádáte o provozní úvěr u své komerční (obchodní) banky. Za tento úvěr vám bude stát ručit ve výši 80 % a navíc dostanete 1 mil. Kč na úhradu úroků z tohoto úvěru. Kontaktujte prosím svého bankéře a domluvte si s ním provozní úvěr se státní zárukou a dotací na úroky.

2. Ošetřovné pro OSVČ budou moci zájemci žádat od 1. 4. 2020 na živnostenských úřadech. Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 Kč za den a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti. Podmínky pro čerpání ošetřovného pro OSVČ najdete zde https://www.mpo.cz/…/o-_osetrovne_-pro-osvc-bude-mozne-zad…/

3. Liberační balíček MF ČR zahrnuje posunutí všech daní z příjmu PO i FO až do 1. 7. 2020 včetně možnosti úhrady daně až k tomuto datu. OSVČ nemusí od března do srpna 2020 hradit zálohy na sociálním a zdravotním pojistném. Jde o trvalou slevu na těchto daních, nejde o pouhý posun.

Speciální odkaz pro OSVČ naleznete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info

Podrobné informace o daňových úlevách a posunutých termínech placení záloh a daňových přiznání naleznete zde: https://www.mfcr.cz/…/komunikace-s-ver…/casto-kladene-otazky

4. Antivirus - program MPSV na ochranu zaměstnanosti (Kurzarbeit) – částečná úhrada mezd firmám ve výši až 80 % ještě bohužel nejsou známy žádné další podrobnosti než ty, co jsme zveřejnili minulý týden. Vláda zatím mluví o maximální částce k proplácení ve výši 24 tis. Kč včetně odvodů zaměstnavatele. HK ČR jedná, aby se výše dotace na mzdy navýšila až na 36 tis. Kč a šlo pouze o hrubou mzdu. Jinak zaměstnavatel bude muset z každé 100 Kč dotace od státu okamžitě odvést 34 Kč zpět státu…

Leták k programu Antivirus naleznete zde: https://www.ohkpv.cz/cz/m/novinky/clanek/program-mpsv-na-ochranu-zamestnanosti/.

Žádná jiná podpora není v tuto chvíli pro firmy a OSVČ k dispozici. Jakmile se objeví podmínky kurzarbeitu nebo deklarované podpory OSVČ ve výši 15 tis. Kč/měsíc, ihned vás budeme informovat.

Situace je složitá a vážná, přesto vznikají projekty, které dávají naději, že nalezneme nové cesty vzájemné pomoci a podnikatelských příležitostí. Na této stránce můžete poptat nebo nabídnout pomoc https://covpoint.org/…

Aktuality vám také přinášíme na našem webu www.ohkpv.cz

Pro individuální dotazy jsem Vám k dispozici na telefonu +420 604 403 345.

H.5 Pomoc živnostníkům

Popis / Komentář:
Rada města Prostějova schválila ekonomická opatření na podporu prostějovských živnostníků v boji s koronavirem.


Náměty / Záměry:
V souvislosti s nárůstem výskytu nového typu koronaviru a přijímanými preventivními opatření ze strany vlády České republiky, které mají a budou mít dopad na životní úroveň občanů a ekonomiku města Prostějova, a s Usnesením vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření přijímá prostějovská radnice tyto ekonomická opatření pro Prostějov. Radní je schválili na svém zasedání dne 31. března 2020.

H.6 Rozšíření parkovacích ploch a stojanů na kola

H.7 Rozšiřování průmyslové zóny

Náměty / Záměry:
Rozšíření průmyslové zóny by mohlo přívést do města nové podnikatele a nové pracovní říležitosti.
H.7.1 Nová pracovní místa
Popis / Komentář:
Areál se začne budovat na ploše dvou hektarů a postupně zde naleznou práci desítky lidí. Kupní cena za pozemek je zhruba 11,65 milionu korun (včetně DPH).

Firma působí v Prostějově prozatím v nájmu a takto se může přesunout do vlastních prostor. Kromě nového areálu se bude investovat do automatizace a tím i do rozšíření stávající výroby.

Náměty / Záměry:
Malá průmyslová zóna za Brněnskou ulicí nabídne do budoucna nová pracovní místa. Firmou, která zde začne působit, bude česká výrobní společnost zaměřená na plastikářský a strojírenský průmysl.

Místní společností KP – KOPRO s.r.o., která se orientuje na lisování plastů. V lisovně budou vyrábět plastové výlisky z termoplastických materiálů, vše na moderních vstřikovacích strojích.

H.8 Vybudování nové městské tržnice

H.9 Rozvoj průmyslové zóny

Náměty / Záměry:
- projednávání územního plánu s veřejností
9. 6. 2014 Vrahovice (p. Vystavělová - dodá zápis)
H.9.1 Malá průmyslová zóna za Brněnskou ulicí
Popis / Komentář:
Areál se začne budovat na ploše dvou hektarů a postupně zde naleznou práci desítky lidí. Kupní cena za pozemek je zhruba 11,65 milionu korun (včetně DPH).

Firma působí v Prostějově prozatím v nájmu a takto se může přesunout do vlastních prostor. Kromě nového areálu se bude investovat do automatizace a tím i do rozšíření stávající výroby.

Náměty / Záměry:

Malá průmyslová zóna za Brněnskou ulicí nabídne do budoucna nová pracovní místa.Firmou, která zde začne působit, bude česká výrobní společnost zaměřená na plastikářský a strojírenský průmysl.

H.10 Setkání manažerů a podnikatelů s představiteli města

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
Setkání se zúčastnilo na šest desítek zájemců.

Náměty / Záměry:
OHK v Prostějově uspořádala ve spolupráci s agenturou CzechInvest a statutárním městem Prostějovem setkání s manažery a podnikateli na téma plánované investice ve městě a další.
Příloha:
ohk-setkani-s-podnikateli-2015.pdf [249.8 kB, pdf]

H.11 Spolupráce Okresní hospodářské komory s podnikateli

Náměty / Záměry:
Organizace seminářů a setkání s podnikateli na aktuální téma.

H.12 Podpora drobných kreativních podnikatelů

H.13 Zvýšení podílů drobných podnikatelů na prezentacia propagaci města

H.14 Vybudování tržnice i zázemí pro tržnici

Náměty / Záměry:
Stávající tržnice neodpovídá moderním požadavkům prodeje, a proto vznikl požadavek na novou tržnici. Ta bude vybudována opět v centru města.

H.15 Nezvyšování nájmu nebytových prostor

Náměty / Záměry:
V letech 2010 a 2011 nedošlo ke zvýšení nájmu nebytových prostor ve vlastnictví města. Rada města na začátku každého roku rozhoduje o tom, jestli se uplatní zvýšení cen o inflaci.

H.16 Podpora malého a středního podnikání

Náměty / Záměry:
Magistrát města Prostějov vytváří podmínky pro malé podnikatele a snaží se jim pomáhat např. nezvyšováním nájmu nebytových prostor, možnost inzerce v Radničních listech, které jdou do každé domácnosti zdarma, atd.
H.16.1 Burza vzdělání a práce
Popis / Komentář:
Akci organizuje Okresní hospodářská komora, Úřad práce PV a město Prostějov.

Náměty / Záměry:
Setkání největších zaměstnavatelů a škol na jednom místě. Snaha získat nové zaměstnance, studenty i učně.

H.17 Podporování podnikatelů v zemědělství

H.17.1 Zabezpečování přehlídky zemědělských produktů na zemědělských slavnostech, výstavách, trzích
H.17.2 Nezaměstnanost je nejnižší v okrese Prostějov
Popis / Komentář:
Ke konci měsíce května 2018 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR), Krajská pobočka v Olomouci celkem 14 533 uchazečů o zaměstnání. Jedná se o nejnižší nezaměstnanost od vzniku krajského uspořádání.

Vývoj nezaměstnanosti v jednotlivých okresech kraje byl podobný – ve všech okresech poklesl počet nezaměstnaných (procentuálně nejvíce na Jesenicku – o 15,5 %, naopak nejméně na Přerovsku – o 6,4 %).

Náměty / Záměry:
Podíl nezaměstnaných osob (dále jen PNO) vyšší než republikový průměr vykázaly 3 okresy, nejvyšší byl v okrese Jeseník (4,8 %), naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Prostějov (2,4 %). Kromě Prostějovska vykazuje i okres Olomouc hodnotu PNO nižší než v ČR.

V jednotlivých okresech nejvyšší počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné místo (dále jen 1 VM) připadal v okrese Jeseník (3,8), nejméně naopak v okrese Prostějov (pouze 0,9 osoby na 1 VM). Okres Prostějov je také jediný v Olomouckém kraji, ve kterém počet volných míst převýšil počet nezaměstnaných.
TISK
i