hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkahlavní město PRAHAStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

hlavní město PRAHA

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAStrategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016]
2.4 Vzdělávání viz dokument »

Strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAKoncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021
Zvyšovat odborné kompetence koordinátorů prevence kriminality městských částí hl. m. Prahy a vytvářet podmínky pro realizaci preventivních opatření na místní úrovni viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017-2021
Funkční centrum – saturované okraje viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAKoncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2014-2020
Cíl 2: Zajištění odborného růstu subjektů vstupujících do oblasti specifické primární prevence viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak hlavní město PRAHAOperační program Praha – pól růstu ČR (2014)
4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let viz dokument »
4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti viz dokument »
4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti viz dokument »
TISK
i