hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkahlavní město PRAHAStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

hlavní město PRAHA

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAStrategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016]
2.1 Významný region viz dokument »
2.2 Podnikání a inovace viz dokument »
2.3 Kulturní značka viz dokument »

Strategický dokument

Znak hlavní město PRAHAKoncepce kulturní politiky hl. m. Prahy 2017-2021
Špičková kvalita umění a kulturní nabídky viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAStrategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014)
Definování úlohy veřejného prostoru a veřejných prostranství ve městě, a to jak v jeho fyzické, tak dějové a ideové rovině viz dokument »
Stanovení důležitosti existence a kvality veřejného prostoru a veřejných prostranství v hodnotové hierarchii tvorby a užívání města viz dokument »
Definování vlastností komplexní kvalityveřejných prostranství viz dokument »
B Infrastrukturní a technická úloha viz dokument »
Celostní kvalita viz dokument »
Kvalita funkčnosti viz dokument »
Kvalita veřejného prostranství ve smyslové, emoční a poznávací rovině viz dokument »
Pobytové kvality viz dokument »
Kvalita pohybu viz dokument »
Možnost užívání pro všechny obyvatele viz dokument »
Dostupnost, prostupnost viz dokument »
Svoboda volby viz dokument »
Lidské měřítko viz dokument »
Bezpečnost viz dokument »
Komunikativnost viz dokument »
Čitelnost — možnost identifikace s prostředím viz dokument »
Přiměřený sociální kontakt viz dokument »
Flexibilita viz dokument »
Udržitelnost viz dokument »
Územní plánování a projekční příprava viz dokument »
Znak hlavní město PRAHAStrategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020
SC8.1 Analýza personální politiky úřadu viz dokument »
SC8.2 Analýza potřeb úřadu směrem k lidským zdrojům a jejich uspokojení viz dokument »
SC8.5 Využití moderních metod řízení lidských zdrojů (zejména ve vztahu k získávání nových zaměstnanců, k jejich adaptaci a rozvoji) viz dokument »

Strategický prováděcí dokument

Znak hlavní město PRAHAOperační program Praha – pól růstu ČR (2014)
1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou viz dokument »
1.2 Snazší vznik a rozvoj znalostně intenzivních firem viz dokument »
4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti viz dokument »
TISK
i