hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR

hlavní město PRAHA

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 [akt. 2014]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
hlavní město PRAHA
Garant za instituci
Magistrát hlavního města Prahy
Datum schválení
26.10.2010
Poslední aktualizace
2014
Doba platnosti
2010 - 2020
Popis dokumentu
Plánování a budování pražské cyklistické infrastruktury probíhá nepřetržitě od poloviny roku 2003 na bázi široké spolupráce dotčených odborů MHMP, institucí, městských investorů a Komise s využitím stále rostoucích prostředků z rozpočtu HMP. show
Implementace
Vnímání dopravní cyklistiky jako jednoho z prvků dopravního systému je nezbytné už při dnešním počtu uživatelů jízdních kol v Praze a usnadní a urychlí plánované zvýšení tohoto počtu v letech 2010 až 2020. show
Výchozí legislativa
Vychází z usnesení vlády č. 678 ze dne 7. 7. 2004 o Národní strategii rozvoje cyklistické dopravy v České republice a z usnesení rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 323.93 z roku 1993.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Schváleno usnesením Rady hlavního města Prahy číslo 1776 ze dne 26.10.2010
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
1 – dotyková
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ne Ne Ne Ne neuvedeno neuvedeno
TISK
i