hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkahlavní město PRAHARozvojové záměry › Strategické dokumenty  

hlavní město PRAHA

tisk
i
Web ke strategiím


  Seřadit: Dle typu Abecedně

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Strategický plán hl. m. Prahy [akt. 2016] 2016 2030
Dokumentů: 1

Strategický dokument

Dokument Od Do
Akční plán snižování hluku aglomerace Praha (2019) 2019 --
Cirkulární Praha 2030: Strategie hl. m. Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku (2022) 2022 2030
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hl. m. Prahy 2024-2028 2024 2028
Dopravní plán hlavního města Prahy 2021-2025 2021 2025
Klimatický plán hl. m. Prahy do roku 2030 2021 2030
Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců 2022–2027 [akt. 2022] 2022 2027
Koncepce odstraňování bariér ve veřejné hromadné dopravě v hl. m. Praze (2014) 2014 2025
Koncepce péče o zeleň v hl. m. Praze (2010) 2010 --
Koncepce politiky hl. m. Prahy ve vztahu k národnostním menšinám 2021-2025 2021 2025
Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy 2017-2021 2017 2021
Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. m. Prahy 2022-2027 2022 2027
Koncepce rozvoje cyklistické dopravy a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze do roku 2020 [akt. 2014] 2010 2020
Koncepce Smart Prague do roku 2030 (2017) 2017 2030
Koncepce účinnější péče o památkový fond v hl. m. Praze (2000) 2000 --
Krajská koncepce environmentálního vzdělání, výchovy a osvěty hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
Krajský akční plán III Praha (2023) 2024 --
Krajský plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2016-2025 2016 2025
Kulturní politika hl. m. Prahy 22+ (2022) 2022 2030
Plán odpadového hospodářství hl. m. Prahy 2017 2017 2026
Plán regionální péče o duševní zdraví v hl. m. Praze 2024-2027 2024 2027
Plán regionální péče pro oblast duševního zdraví v Praze 2020-2030 2020 2030
Plán rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032 2021 2032
Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí (2019) 2019 2030
Prognóza, koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny v hl. m. Praze (2008) 2008 --
Protikorupční strategie hl. m. Prahy 2022-2027 2022 2027
Regionální inovační strategie hl. m. Prahy (revize 2023) [akt. 2023] 2018 --
Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu (2017) 2017 2030
Strategie aktivní mobility v Praze (2022) 2022 2030
Strategie Hlavního města Prahy pro oblast závislostního chování 2022-2027 2022 2027
Strategie ICT hl. m. Prahy 2019-2025 2019 2025
Strategie podpory alternativních pohonů v hl. m. Praze do roku 2030 2020 2030
Strategie prevence, snižování negativních dopadů a ukončování bezdomovectví v Praze do roku 2030 2022 2030
Strategie příjezdového cestovního ruchu hlavního města Prahy 2024-2027 2024 2027
Strategie rozvoje bydlení v hl. m. Praze (2021) 2021 2030
Strategie rozvoje pražské metropolitní železnice (2018) 2018 --
Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014) 2014 --
Strategie řízení a rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy do roku 2020 2015 2020
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy 2022-2024 (5. aktualizace) [akt. 2024] 2022 2024
Územní energetická koncepce hl. m. Prahy 2013-2033 [akt. 2014] 2013 2033
Zásady rozvoje pěší dopravy na území hl. m. Prahy (2010) 2010 --
Dokumentů: 40

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán pro implementaci územní energetické koncepce hl. m. Prahy 2018-2022 2018 2022
Celoměstská koncepce rozvoje informačních systémů pro potřeby hl. m. Prahy a městských částí do 2025 2019 2025
Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu 2020-2024 2020 2024
Operační program Praha – pól růstu ČR (2014) 2014 2023
Plán udržitelné mobility hl. m. Prahy a okolí - Akční plán 2019-2023 2019 2023
Strategie romské integrace v hlavním městě Praze 2022-2030 2022 2030
Dokumentů: 6

Celkem dokumentů: 47


..archiv show
TISK
i