hlavní město PRAHA
Znak hlavní město PRAHA

Web provozuje NSZM ČR
úvodní stránkahlavní město PRAHA › Kraj v číslech  

hlavní město PRAHA

tisk
i

hl.m. PRAHA

Porovnání města hlavní město PRAHA s kraji v Česku v daném indikátoru.

Obyvatelé - stěhování

Saldo migrace na 1000 obyvatel

jednotka os./1000 obyv.
data rok 2022
hlavní město PRAHA8,10
Pořadí mezi kraji 2 / 14
Průměr krajů2,78
Vzdělanost

Index vzdělanosti

jednotka index
data rok 2021
hlavní město PRAHA232,76
Pořadí mezi kraji 1 / 14
Průměr krajů188,10
Vytvořeno v systému DATAPLÁN NSZM
TISK
i