Praha-Dolní Měcholupy
Znak Praha-Dolní Měcholupy

Web provozuje NSZM ČR

Praha-Dolní Měcholupy

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Sociální politika s důrazem na rodinu Dolní Měcholupy (2023)

1. Podpora

1.1 Poradenství, podpora sociálně slabým, občanské aktivity a místní spolky, sociální komise rady MČ

Deskriptory:
IX.b sociální péče
IX.d sociální infrastruktura

2. Děti a mládež

2.1 Město přátelské dětem, podpora aktivit pro teenagery, bezpečnost na cestách do školy a při hře, hřiště, školství, komunitní centrum

Deskriptory:
IX.d sociální infrastruktura

3. Rodinná infrastruktura

3.1 Příspěvek na soukromou školku

Deskriptory:
IX.b sociální péče

3.2 Mezigenerační setkávání, spolupráce se sdružením Mezi námi, klidné stárnutí

Deskriptory:
IX.d sociální infrastruktura

3.3 IT SEN, BIO SEN

Deskriptory:
IX.d sociální infrastruktura

3.4 Společné rodinné aktivity

Deskriptory:
X.d služby pro rodiny a děti

3.5 Rozvoj rodičovských kompetencí, podpora rodinných a partnerských vztahů

Deskriptory:
IX.b sociální péče
X.d služby pro rodiny a děti

3.6 Otevřené školství

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání

4. Zdravotnictví a sociální služby

4.1 Spolupráce s lékaři a sociálními pracovníky

Deskriptory:
IX.b sociální péče

4.2 Osaměle žijící senioři a lidé se specifickými potřebami, nová forma Klubu seniorů, DPS

Deskriptory:
IX.b sociální péče

4.3 Taxík Maxík

Deskriptory:
IX.d sociální infrastruktura

4.4 Sociálně-právní poradna

Deskriptory:
IX.a sociální poradenství
TISK
i