Praha-Dolní Měcholupy
Znak Praha-Dolní Měcholupy

Web provozuje NSZM ČR

Praha-Dolní Měcholupy

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Plán podpory rozvoje sportu MČ Praha-Dolní Měcholupy (2021)

1. Sport dětí a mládeže

1.1 Získání všeobecného pohybového základu a zajištění všestranného pohybového rozvoje

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.2 Vytvoření kladného vztahu k pravidelnému tréninku

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.3 Dostatečná motivace při tréninku

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.4 Údržba, obnova a modernizace stávajících sportovních zařízení pro děti a mládež i dospělé, zachování pořádání tradičních akcí, jako je např. Velká Měcholupská, Měcholupská šlapka a další akce

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.5 Iniciace a podpora nových sportovních akcí, událostí, soutěží, turnajů apod.

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.6 Udržení či rozšíření stávající nabídky mimoškolních kroužků v rámci základní školy

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.7 Podílení se na financování činnosti sportovních spolků a organizací

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.8 Zapojení dětí a mládeže do pohybových a zájmových kroužků se sportovní tématikou, podpora talentovaných mladých sportovců

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.9 Aktivní vyhledávání možností financování investičních záměrů - dotačních titulů financovaných z národních či evropských zdrojů

Deskriptory:
XVII. Veřejná správa
XIX.b rozpočtování a makroekonomika

2. Sport pro všechny

2.1 Zapojit co nejvíce občanů do sportovní činnosti (rozšíření aktivit pro osoby seniorského věku)

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2.2 Získat a vyškolit ochotné a vzdělané cvičitele pro zdraví pohyb v hale, tělocvičně, hřištích a v přírodě

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2.3 Podporovat rozvoj sportovních spolků, klubů, zájmových organizací a sdružení (především se jedná o finanční podporu a spolupodílení se na organizaci sportovních aktivit)

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2.4 Udržovat hřiště pro volnočasové aktivity

Deskriptory:
XV. Kultura

2.5 Vybudovat nové potřebné, využitelné prostory - realizace stavby „Centra sportu Dolní Měcholupy“

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2.6 Ovlivňovat hodnotovou orientaci dětí, mládeže a dospělých ve smyslu jejich životního stylu a uplatnění pravidelné, přiměřené sportovní aktivity

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2.7 Vytvořit kvalitní a dostupné možnosti sportovního vyžití a aktivní zábavy pro všechny věkové kategorie

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2.8 Podporovat stávající rekreační pohybové aktivity jako je chůze, cyklistika, rekreační sport pro všechny v tělocvičně, v hale, na hřištích a v přírodě

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2.9 Zajistit větší propagaci možností aktivního trávení volného času (aktualizace údajů o sportovních spolcích a organizacích na k tomu určených webových stránkách, aktualizovat volnočasové aktivity nejen v městské části Dolní Měcholupy, ale i v okolí, poskytnout možnosti spolků v oblasti propagace nabídky aktivit a akcí široké veřejnosti)

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XV. Kultura

3. Sportovní infrastruktura

3.1 Obnova a rozvoj školní sportovní infrastruktury a vybavení

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

3.2 Obnova a rozvoj ostatních sportovních zařízení ve vlastnictví městské části

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

3.3 Dostavba nového sportovního zázemí „Centrum sportu Dolní Měcholupy“ včetně areálových úprav, místo původního objektu, který byl již za svou životností

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

3.4 Modernizace a rozvoj sportovních zařízení a vybavení místních sportovních spolků a organizací

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

3.5 Individuální dotace města pro sportovní spolky a organizace

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

3.6 Rekonstrukce fotbalového hřiště (přírodního trávníku, hřiště s umělou trávou a blízkého okolí)

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

3.7 Podpora cyklodopravy

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava
TISK
i