Praha-Dolní Měcholupy
Znak Praha-Dolní Měcholupy

Web provozuje NSZM ČR

Praha-Dolní Měcholupy

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Koncepce rodinné politiky MČ Praha-Dolní Měcholupy (2021)

1. Podpora

1.1 Poradenství, podpora sociálně slabým, občanské aktivity a místní spolky

Deskriptory:
IX. Sociální služby

2. Děti a mládež

2.1 Město přátelské dětem, podpora aktivit pro teenagery, bezpečnost na cestách do školy a při hře

Deskriptory:
IX. Sociální služby

3. Rodinná infrastruktura

3.1 Příspěvek na soukromou školku

Deskriptory:
X. Rodinná politika
IX. Sociální služby

3.2 Mezigenerační setkávání; spolupráce se sdružením Mezi námi, stárnutí

Deskriptory:
IX. Sociální služby
VIII. Sociální začleňování

3.3 Společné rodinné aktivity

Deskriptory:
X. Rodinná politika

3.4 Rozvoj rodičovských kompetencí, podpora rodinných a partnerských vztahů

Deskriptory:
X. Rodinná politika

4. Zdravotnictví a sociální služby

4.1 Spolupráce s lékaři a sociálními pracovníky

Deskriptory:
IX. Sociální služby

4.2 Osaměle žijící senioři a lidé se specifickými potřebami, nová forma Klubu seniorů, DPS

Deskriptory:
IX. Sociální služby

4.3 Pomoc s dopravou a nákupy

Deskriptory:
IX. Sociální služby
TISK
i