Praha 21
Znak Praha 21

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 21

Názvy hierarchických úrovní
1. "Strategický směr"
1.1 "Cíle strategického směru"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje MČ Praha 21 2023-2033

1. Újezd nad Lesy - brána do Prahy

1.1 Město je sdílený prostor

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

1.2 Újezd n. Lesy je město a nikoli sídliště či sídelní kaše

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

1.3 Diverzita znamená odolnost a udržitelnost

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

1.4 Nejlepší kraj Prahy pro bydlení

Deskriptory:
XVI.a bytový fond
XVI.e bytová výstavba
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

1.5 Dialog s investory je ve veřejném zájmu

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

1.6 Krajina a zeleň ovlivňují kvalitu života

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území

1.7 Udržitelné zdroje

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

1.8 Město především pro jeho obyvatele

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

1.9 Také malé investice mohou mít viditelné výsledky

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

1.10 Město navrhují architekti

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

1.11 Úvaly jsou blíže než Libeň

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

1.12 Jsme to, co dýcháme

Deskriptory:
XII.a ochrana ovzduší a klimatu

1.13 Údržba a opravy

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

2. Prosperující a sebevědomá městská část

2.1 Nerozplynout se v sídelní kaši

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

2.2 Malý místní obchod je důležitější než nejbližší nákupní centrum

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.b podnikatelská infrastruktura

2.3 Vstřícná a kooperativní městská část

Deskriptory:
XVII.c veřejné služby
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

2.4 Víkendová destinace

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2.5 Radnice je otevřený úřad

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.c veřejné služby

2.6 Dobrý a transparentní hospodář

Deskriptory:
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě
XVII.c veřejné služby

2.7 Digitalizace agendy

Deskriptory:
XVII.d digitalizace agend veřejné správy

2.8 Veřejný zájem

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě

2.9 Trvale udržitelný rozvoj |

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

2.10 Design

Deskriptory:
XVII.c veřejné služby
XVII.d digitalizace agend veřejné správy

3. Dostupný a prostupný Újezd nad Lesy

3.1 Pražský okruh

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

3.2 Újezd bez bariér

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava

3.3 Čistá mobilita

Deskriptory:
XI.i mobilita

3.4 Újezd bez emisí

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

3.5 Dostupné centrum metropole

Deskriptory:
XI.f inteligentní dopravní systémy
XI.h veřejná doprava

3.6 Ulice pro všechny

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

3.7 Parkování

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

3.8 Zelené trasy

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava

3.9 Prostor pro pěší

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava

3.10 Dostupné nádraží

Deskriptory:
XI.c železniční doprava

4. Obec pro všechny generace

4.1 Zdraví pro všechny generace

Deskriptory:
XIII.a zdravotnická infrastruktura
XIII.b kvalita a dostupnost zdravotní péče a služeb

4.2 Nová škola

Deskriptory:
VI.c střední vzdělávání

4.3 Život po zvonění

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání

4.4 Víra

Deskriptory:
XXI.c církve a náboženské společnosti

4.5 Muzeum a knihovna

Deskriptory:
XV.b kulturní památky a umění

4.6 Bydlení

Deskriptory:
XVI.d dostupné bydlení
XVI.e bytová výstavba

4.7 Umělecké vzdělávání

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání

4.8 Celoživotní vzdělávání

Deskriptory:
VI.i celoživotní učení

4.9 Soudružnost generací

Deskriptory:
VIII.a aktivní začleňování
VIII.c rovné příležitosti
IX.d sociální infrastruktura

4.10 Bezpečnost

Deskriptory:
XX.a bezpečnost a veřejný pořádek
XX.b kriminalita a prevence kriminality

4.11 Participace

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě

4.12 Obec je komunita

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě
XXI.b zájmová činnost a rekreace

4.13 Kultura pro všechny

Deskriptory:
XV.b kulturní památky a umění

4.14 Sport a zdravý životní styl

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

4.15 Strategické plánování

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
TISK
i