Praha 21
Znak Praha 21

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 21

Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 (2017)

3.1. Podpora pohybové aktivity

3.1.1 Podpora sportu pro všechny a aktivního využívání volného času

3.1.2 Dostupná infrastruktura a vhodné prostředí

3.2. Podpora dostupnosti zdravotní péče pro občany MČ

3.2.1 Poskytování zdravotních služeb v Praze 21

3.2.2 Zdravotní infrastruktury ve správě MČ

3.3. Posílení role MČ v oblasti péče o zdraví

3.3.1 Zapojení zdravotních hledisek do plánování a rozhodování

3.3.2 Osvěta v oblasti zdravého životního stylu

3.3.3 Sledování ukazatelů udržitelného rozvoje zdraví obyvatel MČ

TISK
i