Praha 21
Znak Praha 21

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 21

Plán rozvoje městského zdraví v MČ Praha 21 (2017)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
MČ Praha 21
Datum schválení
20.3.2017
Doba platnosti
2017 - průběžně
Dokumentace ke stažení
Porovnejte s dalšími zdravotními plány
TISK
i