Praha 21
Znak Praha 21

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 21

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Koncepce rozvoje školství MČ Praha 21 2022-2028

1. OBLAST TECHNICKÁ A MATERIÁLNÍ

1.1 POSKYTOVÁNÍ DOSTATEČNÉ KAPACITY ŠKOL

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání

1.2 INVESTICE DO MODERNIZACE ŠKOL

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání

1.3 ÚDRŽBA A PROVOZ ŠKOL

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání

1.4 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Deskriptory:
II.d hospodaření a úspory energie

1.5 MODERNIZACE VYBAVENÍ ŠKOL

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání

1.6 ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÝCH KAPACIT SPORTOVIŠŤ A JEJICH MODERNIZACE

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2. OBLAST PEDAGOGICKÁ: Zajištění úrovně vzdělávání

2.1 PODPORA VEDENÍ ŠKOL A SNIŽOVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání

2.2 STABILNÍ PEDAGOGICKÉ SBORY

Deskriptory:
VI.f lidské zdroje VaV

2.3 PODPORA VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání

2.4 BUDOVÁNÍ KLIMATU VE ŠKOLÁCH

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání

2.5 PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání

2.6 ROZŠIŘOVÁNÍ NABÍDKY STYLŮ VZDĚLÁVÁNÍ

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání

2.7 ROZVOJ POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ICT

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání

3. OBLAST ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

3.1 ZAJIŠTĚNÍ DOSTATEČNÝCH KAPACIT

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání

3.2 ZDRAVÉ A PESTRÉ STRAVOVÁNÍ

Deskriptory:
XIII.c životní styl, výživa, spotřeba tabáku a alkoholu

4. OBLAST PROPOJENÍ ŽIVOTA ŠKOL A MĚSTSKÉ ČÁSTI

4.1 POPORA PROPOJUJÍCÍCH AKCÍ NAPŘÍČ GENERACEMI

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání

4.2 SPOLUPRÁCE ÚJEZDSKÉHO MUZEA A ŠKOL

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání

4.3 PODPORA ÚČASTI ŠKOL NA AKCÍCH POŘÁDANÝCH MČ

Deskriptory:
VI.a předškolní výchova
VI.b základní vzdělávání
TISK
i