Praha 12
Znak Praha 12

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 12

Zdravotní plán městské části Praha 12 2024-2027

1. Rozvoj území

1.1 Vytvořit příznivé životní prostředí včetně adaptace na klimatické změny

1.2 Podporovat dobrou dopravní dostupnost MČ vně i uvnitř včetně udržitelných forem dopravy

2. KVALITA ŽIVOTA OBYVATEL

2.1 Podporovat kvalitní a dostupné školství, vč. rozvoje alternativního a dalšího vzdělávání

2.2 Rozvíjet kvalitní nabídku sociálních aktivit a služeb na území MČ

2.3 Podporovat dostupnost zdravotní péče na území MČ. Podporovat prevenci a zdravý životní styl

2.4 Posilovat bezpečnost a prevenci

3. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

3.1 Rozvíjet infrastrukturu a podporovat aktivity za účelem sportovního setkávání a trávení volného času pro občany všech generací

3.2 Vytvářet vhodné prostředí pro setkávání a trávení volného času občanů všech generací a podporovat volnočasové aktivity

4. ROZVOJ EKONOMIKY, PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

4.1 Rozvíjet podmínky pro zvýšení návštěvnosti a atraktivnosti MČ

TISK
i