Praha 11
Znak Praha 11

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Praha 11

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Priority"

Rozbalit detaily

Plán rozvoje sportu MČ Praha 11 (2018)

1. Cíle plánu rozvoje sportu

1.1 Podpora výkonnostního sportu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.2 Podpora školního sportu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.3 Podpora rekreačního sportu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.4 Podpora významných akcí a sportovně společenských aktivit

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.5 Podpora volnočasových aktivit zaměřených na zdravý životní styl

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XV. Kultura

1.6 Podpora lidských zdrojů

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.7 Podpora revitalizace a výstavby sportovních zařízení

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.8 Systematizace správy sportovní infrastruktury

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.9 Stabilizace a transparentnost dotačních programů a financování sportu

Deskriptory:
XVII. Veřejná správa
XIX.b rozpočtování a makroekonomika
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
TISK
i