Prachatice
Znak Prachatice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Prachatice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast (Cíl Zdraví 21 WHO)"
1.1 "Cíl"

Zdravotní plán města Prachatice 2015-2017

1. Zdravý start do života

1.1 Osvěta těhotným a maminkám kojenců, jak se mají stravovat, aby byli kojenci zdraví – hlavně prodlužovat kojení – ZMP, Impakt, Portus a partneři

1.2 Větší podpora prorodinných aktivit – ZMP, Portus, Impakt a partneři

1.3 Kampaň Den rodiny – ZMP a partneři

1.4 Den dětí, vítání občánků – ZMP, DDM, KreBul, Portus a partneři

1.5 Budování venkovních míst pro setkávání rodin s dětmi (částečně zastřešených) - město a partneři

2. ZDRAVÍ MLADÝCH

2.1 Podpora prevence úrazů – ZMP, SZÚ, PORTUS, ČČK, školy

2.2 Zdravé stravování ve školních jídelnách, strava bez „škodlivá É“, zdravé svačinky a nevařit z polotovarů – školy, ZMP

2.3 Zajištění péče chybějícího specialisty (pedopsychiatr) - hledání, pomoc při stabilizaci – město a partneři

2.4 Větší propagace zdravé výživy mezi dětmi a mládeží s aktivním zapojením rodičů – školy, ZMP, KreBul

2.5 Skate park revitalizace, Workoutové hřiště, Anglický park – město, SZP a partneři

2.6 Pracovní místa pro mladé, informovanost o zaměstnání – KreBul, město a partneři (ÚP, JHK)

2.7 Zdravá rodina, podpora funkce rodin – město, ZMP, Portus, KreBul a partneři

2.8 Podpora Světového dne proti AIDS, Světový den vody, kampaň v kabelové televizi – ZMP, SZÚ a partneři

2.9 Osvětové akce – kampylobakterióza – ZMP, SZÚ, KHS

2.10 Zájmové vzdělávání dětí a mládeže v první pomoci a zdravovědě – ČČK, ZMP

2.11 Podpora dobrovolnictví – město, partneři

3. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ

3.1 Nedostatek odborných lékařů v Prachaticích (oční, stomatolog, endokrinolog, foniatr) – hledání, pomoc při stabilizaci – město a partneři

3.2 Dny zdraví a Dny tance – město a NNO

3.3 Podpora pohybových aktivit - vycházky, plavání, zdravotní cvičení, cvičení šité na míru, Rotopedtours – město, NNO

3.4 Bezbariérovost zdravého stárnutí (komunikace, vstupy, zařízení – euro zámky, euro klíče) – město, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o.p.s.

3.5 Realizace projektu Makropulos, následně hledání grantů podpory zdravého stárnutí, mezigeneračních aktivit – město a partneři

3.6 Kampaň Den seniorů a Den zdravotně postižených

3.7 Průběžná aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb ORP Prachatice - město

3.8 Příprava nového zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením, informovanost o něm

3.9 Kurzy cvičení paměti, první pomoci a sebeobrany pro seniory, celoživotní vzdělávání, prezentace rekondičních pobytů, vzájemné návštěvy – předávání zkušeností, pravidelné cvičení – ZMP a partneři NNO

3.10 Zdravě stárnout - vč. Akademie zdraví, Akademie BENU – ZMP a partneři

3.11 Podpora vzdělávání seniorů, celoživotní vzdělávání středně starších seniorů - akademie třetího věku, univerzita třetího věku – ZMP, město a partneři

3.12 Podpora klubů seniorů (SENSEN, U Šedého vlka, Pod Hradbami, KVD, KC) a mezigeneračního setkávání – město, partneři

3.13 Vytváření, hledání a podpora míst přátelských seniorům a rodinám – město, partneři

4. ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ

4.1 Větší informovanost o profesi psycholog x psychiatr x psychoterapeut, dostupnost psychoterapeutů (lidem, lékařům) – ZMP, Portus a partneři

4.2 Zlepšení informovanosti o problematice duševního zdraví – ZMP, Fokus

4.3 Centrum duševního zdraví – sociálně zdravotní služby pro osoby s duševním onemocněním – Fokus, město

4.4 Osvětové akce na problematiku duševního zdraví - ZMP, Fokus, partneři

4.5 Spolkový dům, knihovna - město

4.6 Podpora pečujících rodin (o nemocné, seniory) – ZMP, domovy a zařízení, partneři

4.7 Prevence, demence – ZMP, DMV a partneři

4.8 Podpora kulturních, sportovních a dalších volnočasových a zájmových aktivit – ZMP, město a partneři

5. SNÍŽENÍ VÝSKYTU PORANĚNÍ ZPŮSOBENÝCH NÁSILÍM A ÚRAZY

5.1 Kampaň: Dny bez úrazů – ZMP a partneři

5.2 Kampaň: Evropský týden mobility a Den bez aut – ZMP a partneři

5.3 Den branné přípravy, Světový den první pomoci, kurzy první pomoci – ZMP, ČČK a partneři

5.4 Kurzy, osvěta proti násilí, týrání a zneužívání na seniorech, ženách, dětech a dalších cílových skupinách ZMP

5.5 Nácvik vhodného chování v náhlých krizových situacích – město a partneři

6. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

6.1 Zdravé místní životní podmínky - město a partneři

6.2 Výchova všech občanů k aktivnímu využívání životního prostředí Prachatic a okolí ke zlepšení zdraví – město a partneři

6.3 Zlepšení životního prostředí (třídění odpadů, výchova) – město a partneři

6.4 Pravidelná tělesná výchova (plavání, cvičení), podmínky sportoviště – město, organizace a instituce

6.5 Odstranění bariér ve sportovních zařízeních (plavecký bazén) – ZMP, SZP a partneři

6.6 Podpora alternativní medicíny, informace – ZMP

6.7 Farmářské prodejny (trhy), zachování a rozšíření – město a partneři

6.8 Podpora pohybových aktivit (forma grantů pro výkonnostní sport, i sport pro zábavu)

6.9 Vzdělávání v oblasti rovných příležitostí - město

6.10 Kampaň: Jednej rychle – zachraň život – město, partneři

6.11 Kampaň: Den proti rakovině – město, nemocnice, partneři

6.12 Kampaň: Den Země – ZMP a partneři

6.13 Podpora neorganizované i organizované mládeže – město, Portus, DDM, KreBul a partneři

6.14 Rozšíření seniorského hřiště Park mládí o další prvek - město

7. SNÍŽENÍ ŠKOD – DROGY, ALKOHOL, TABÁK

7.1 Testování na VH + HIV – nemocnice, Prevent

7.2 Poradna odvykání kouření – KHS, nemocnice

7.3 Podpora kontaktního centra PREVENT Prachatice, Jihočeský streetwork - město

7.4 Udržitelnost a rozvoj adiktologických („drogových“) služeb - Prevent

7.5 Osvěta na školách – ZMP, Portus a partneři

7.6 Kampaň: Světový den bez tabáku, osvěta v kabelové televizi - SZÚ, partneři

7.7 Výstava panelů Típni to, nebo obdobné dle nabídky - KHS

7.8 Aktivní spolupráce se Zdravotní záchrannou službou, Policií ČR, MP

7.9 Přehled nekuřáckých míst, pokračování v označování logem – ZMP, partneři

TISK
i