Prachatice
Znak Prachatice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Prachatice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Prioritní osa"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Prachatice 2023-2033

1. Doprava

1.1 Zklidňování dopravy

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.j bezpečnost v dopravě

1.2 Preference ekologických forem mobility

Deskriptory:
XI.i mobilita
XI.k nemotorová doprava

2. Životní prostředí

2.1 Důsledná ochrana půdy a krajiny

Deskriptory:
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území

2.2 Zodpovědné nakládaní s odpady

Deskriptory:
XII.b nakládání s odpady

2.3 Moderní hospodaření s energiemi

Deskriptory:
II.a elektroenergetika, elektrická energie, rozvod elektrické energie
II.d hospodaření a úspory energie

3. Územní rozvoj a bydlení

3.1 Využití prostorového potenciálu města

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

3.2 Atraktivní veřejný prostor

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

4. Kultura a sport

4.1 Podpora pohybu a zdraví obyvatel

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

4.2 Zajištění podmínek pro rozvoj kultury ve veřejném prostoru

Deskriptory:
XV.b kulturní památky a umění
XV.c propagace a marketing kultury
XXI.b zájmová činnost a rekreace

5. Místní ekonomika a cestovní ruch

5.1 Posílení místní ekonomiky

Deskriptory:
III.a podnikatelské prostředí
III.b podnikatelská infrastruktura
III.c služby pro podnikání

5.2 Udržitelný cestovní ruch

Deskriptory:
XIV.a infrastruktura cestovního ruchu
XIV.b služby cestovního ruchu
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

6. Školství, vzdělávání a sociální péče

6.1 Moderní výuka dle požadavků 21. stol.

Deskriptory:
VI.b základní vzdělávání
VI.c střední vzdělávání
VI.d vyšší odborné vzdělávání

6.2 Perspektiva a uplatnění pro obyvatele

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení

6.3 Zajištění péče pro potřebné

Deskriptory:
IX.b sociální péče
TISK
i