Prachatice
Znak Prachatice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Prachatice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Program regenerace městské památkové rezervace Prachatice 2022-2025

1. Cíle programu

1.1 Obnovu a zkvalitňování bytového fondu v MPR

Deskriptory:
XV.b kulturní památky a umění
XVI.a bytový fond

1.2 Obnovu ostatních objektů v MPR

Deskriptory:
XV.b kulturní památky a umění

1.3 Součinnost s vlastníky soukromých objektů

Deskriptory:
XV.b kulturní památky a umění

1.4 Zachování dosažených hodnot spoluutvářejících kvalitu prostředí MPR

Deskriptory:
XV.b kulturní památky a umění

1.5 Pokračování v opravách hradeb

Deskriptory:
XV.b kulturní památky a umění

1.6 Pokračování v úpravách veřejných prostranství

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění

1.7 Oživování městské památkové rezervace

Deskriptory:
XV.b kulturní památky a umění

1.8 Zachování vícezdrojového financování péče o památky

Deskriptory:
XV.b kulturní památky a umění
TISK
i