Prachatice
Znak Prachatice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Prachatice

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Program regenerace městské památkové rezervace Prachatice 2019-2021

1. Cíle programu regenerace městské památkové rezervace

1.1 Obnova a zkvalitňování bytového fondu v městské památkové rezervaci

Deskriptory:
XVI. Bydlení

1.2 Obnova ostatních objektů v městské památkové rezervaci

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

1.3 Součinnost s vlastníky soukromých objektů

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění

1.4 Zachování dosažených hodnot spoluutvářejících kvalitu prostředí městské památkové rezervaci

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

1.5 Pokračování v opravách hradeb

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

1.6 Pokračování v úpravách veřejných prostranství

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)

1.7 Oživování městské památkové rezervace

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

1.8 Zachování vícezdrojového financování péče o památky

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
TISK
i