Ostrava
Znak Ostrava

Web provozuje NSZM ČR

Ostrava

Rozbalit detaily

Strategický plán města Ostravy pro sport - Analýza 2017-2025

1. Analýza současného stavu

1.1 Subjekty sportovního trhu v Ostravě

1.2 Sportovní zařízení v Ostravě

2. Analýza stavu financování sportu v Ostravě

2.1 Systém financování sportu v ČR obecně

2.2 Systém financování sportu v Ostravě obecně

2.3 Systém financování sportu v Ostravě konkrétně

2.4 Srovnání výdajů SM Ostravy s obdobnými městy

2.5 Financování vrcholového sportu

2.6 Financování výkonnostního sportu - členské příspěvky, sponzoring

2.7 Spolufinancování oblasti „sportu pro všechny“ veřejností

TISK
i