Ostrava
Znak Ostrava

Web provozuje NSZM ČR

Ostrava

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě [akt. 2018]

1. Cíle aktuallizace koncepce cyklistické dopravy

1.1 Dokončit čtyři koridory podél největších řek pro potřeby denní dojížďky i rekreace

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava

1.2 V koridorech páteřních komunikací pro motorovou nabídnout cyklistům adekvátní páteřní trasy

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava

1.3 Zaměřit se na doplnění dalších prvků pro cyklistickou dopravu, především statickou dopravu a kombinaci s návazností na hromadnou dopravu

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava

1.4 Na základě již dokončované první etapy výstavby sítě (dle koncepce z roku 2010) připravit návrh druhé etapy - priorit výstavby na dalších 5 - 10 let

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava

1.5 Připravit podklady městu pro podání žádostí o dotace z fondů, umožňujících výstavbu cyklistických stezek, pruhů a tras

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava

1.6 Zajistit opatření pro plošnou podporu zklidňování a zvyšování bezpečnosti dopravy

Deskriptory:
XI.j bezpečnost v dopravě
TISK
i