Ostrava
Znak Ostrava

Web provozuje NSZM ČR

Ostrava

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Integrovaný plán mobility Ostrava (2014)

1. Zlepšení mobility a dostupnosti

1.1 Podpora zvýšení kvality hromadné dopravy

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita

1.2 Rozvoj a podpora cyklistiky a pěší dopravy

Deskriptory:
XI.k nemotorová doprava

1.3 Zlepšení dopravní dostupnosti

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita

2. Zvýšení bezpečnosti

2.1 Zvýšení bezpečnosti všech účastníků dopravního provozu

Deskriptory:
XI.j bezpečnost v dopravě

2.2 Zvýšení bezpečí cestujících v prostředcích hromadné dopravy

Deskriptory:
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita

2.3 Zvýšení bezpečí v specifických místech a negativně vnímaných lokalitách

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.j bezpečnost v dopravě

2.4 Zvýšení dohledu nad dodržováním pravidel dopravního provozu

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.j bezpečnost v dopravě

3. Zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí

3.1 Ekologizace dopravy

Deskriptory:
XI. Doprava
II.e obnovitelné zdroje energie

3.2 Aplikace inteligentního urbanizmu a dopravního plánování

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

3.3 Minimalizace dopadů hluku z dopravy na obyvatele

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

3.4 Rozvoj bezbariérovosti

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

3.5 Ochrana klidových zón před vlivem intenzivní dopravy

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

4. Zvýšení efektivity dopravního systému, optimalizace využití

4.1 Minimalizace kongescí a časových ztrát

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

4.2 Efektivní a motivační parkovací politika

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

4.3 Zvýšení efektivity využívání individuální dopravy (podpora spolujízdy a sdílení vozidel)

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

4.4 Zajištění kvality projektové a předprojektové přípravy

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
TISK
i