Nový Jičín
Znak Nový Jičín

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Nový Jičín

Rozbalit detaily

Komunitní plán zdraví a kvality života Nový Jičín 2023-2024

1. Sociální a zdravotnické služby, prevence, bydlení

1.1 Podpora služeb pro osoby se zdravotním postižením P

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
splněno

Náměty / Záměry:
K posouzení osloven OSV.

1.2 Rozšíření sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
splněno

Náměty / Záměry:
K posouzení osloven OSV.

2. Veřejná správa, komunikace, podpora podnikání

2.1 Ponechání cca 5 dřevěných stánků na náměstí po celý rok

Stav:
špatný

Popis / Komentář:
neschváleno zastupitelstvem

Náměty / Záměry:
K posouzení osloveno NCNJ.

2.2 Povolení vjezdu a parkování aut na náměstí

Stav:
špatný

Popis / Komentář:
neschváleno zastupitelstvem

3. Výchova a vzdělávání

3.1 Zapojení ZŠ do projektu “Učíme venku” a “Etiketa”

Stav:
neutrální

Náměty / Záměry:
K posouzení osloven OŠKS.

3.2 Rozšíření zdravé stravy v ZŠ a MŠ, osvěta rodičů

Stav:
špatný

Popis / Komentář:
neschváleno zastupitelstvem

Náměty / Záměry:
K posouzení osloven OŠKS.

4. Životní prostředí

4.1 Podpora prvků podporujících zadržování vody (zelené střechy, propustné parkovací plochy aj.) P

Stav:
špatný

Popis / Komentář:
počítá se s podporou při každé nové stavbě

Náměty / Záměry:
K posouzení osloveny OŽP, OMI, OB.

4.2 Oživení náměstí zelení P

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
splněno

Náměty / Záměry:
Osloveny OŽP, OÚP.

5. Volný čas, sport a kultura

5.1 Postavení víceúčelové sportovní haly P

Popis / Komentář:
probíhá studie

Náměty / Záměry:
K posouzení osloveny OMI, OŠKS, OB.

5.2 Vyznačení sítě přírodních cyklostezek s kulturními a přírodními zajímavostmi P

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
splněno

Náměty / Záměry:
K vyjádření osloveny OŽP, OMI, NCNJ, OR.

6. Doprava

6.1 Vybudování bezpečného přechodu u SVČ Fokus P

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
splněno

Náměty / Záměry:
Posoudit od OD, OMI.

6.2 Vybudování parkovacího domu P

Popis / Komentář:
počítá se s výstavbou na ul. Bezručova. Bude probíhat při celkové revitalizaci této ulice.

Náměty / Záměry:
K posouzení OD, OMI.

7. Veřejný prostor a architektura

7.1 Řešení dopravy v centru města v souvislosti s klidovou zónou (Gen. Hlaďo - Tyršova) P

Stav:
dobrý

Náměty / Záměry:
K posouzení OD, OMI.

7.2 Komplexní úprava Žerotínského parku a Smetanových sadů P

Popis / Komentář:
v roce 2023 proběhne první fáze revitalizace Smetanových sadů.

Náměty / Záměry:
K posouzení osloveny OŽP, OMI.

8. Desatero Nového Jičína očima mládeže

8.1 Více brigád pro mladé (15–18 let) P

Stav:
dobrý

Popis / Komentář:
splněno

Náměty / Záměry:
K posouzení OŠKS, OŽP, OO (personální).

8.2 Rozšíření sdílených kol a koloběžek do Nového Jičína

Popis / Komentář:
předchozí poskytovatel ukončil činnost. Probíhá jednání s novým poskytovatelem.

TISK
i