Nové Město na Moravě
Znak Nové Město na Moravě

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Nové Město na Moravě

Názvy hierarchických úrovní
1. "Oblast"
1.1 "Cíl"

Rozbalit detaily

Plán rozvoje sportu a tělovýchovy v Novém Městě na Moravě 2018-2025

1. Strategické cíle plánu

1.1 Vybudování moderní, dostupné a otevřené sportovní infrastruktury

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.2 Spolupráce se sportovními kluby a spolky a podpora jejich činnosti

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.3 Vytvoření podmínek pro spojení vzdělávání a sportu - rozvoj školního sportu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.4 Zlepšení podmínek pohybové rekreace a kvality života obyvatel obce včetně zdravotně postižených

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XXI.b zájmová činnost a rekreace

1.5 Naplňování role města v národních a mezinár. projektech rozvoje sportu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
TISK
i