MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
Znak MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ › Strategické dokumenty  

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Vysvětlivka: Níže naleznete přehled strategických a koncepčních dokumentů v místě či regionu.... +
tisk
i
Web ke strategiím

.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost

Zastřešující strategický dokument

Dokument Od Do
Dohoda o partnerství pro programové období 2014-2020 (rev. 6/2020) [akt. 2020] 2014 2023
Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020 2019 --
Politika územního rozvoje ČR, aktualizace č.4 (2021) 2021 --
Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (2019) 2021 2027
Dokumentů: 4

Strategický dokument

Dokument Od Do
Aktualizace Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje (2020) [akt. 2021] 2021 2030
Koncepce bydlení České republiky 2021+ 2021 --
Koncepce rozvoje venkova 2021-2027 2021 2027
Koncepce Smart Cities - odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce, města a regiony 2021 2030
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014-2020 2014 2020
Politika architektury a stavební kultury ČR (2015) 2015 2022
Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek ČR 2016-2020 2016 2020
Dokumentů: 7

Strategický prováděcí dokument

Dokument Od Do
Akční plán ke Koncepci státní politiky cestovního ruchu 2014-2020 2015 2016
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2019-2020 2019 2020
Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021-2022 2021 2022
Integrovaný regionální operační program 2014-2020 2015 2023
Operační program Technická pomoc 2014-2020 2014 2023
Souhrnný akční plán Strategie restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje 2021 [akt. 2021] 2021 2030
Dokumentů: 6

Jiný typ dokumentu

Dokument Od Do
Zásady urbánní politiky - Aktualizace 2017 2017 2023
Dokumentů: 1

Celkem dokumentů: 18


..archiv show
TISK
i