Mladá Boleslav
Znak Mladá Boleslav

Web provozuje NSZM ČR

Mladá Boleslav

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Mladá Boleslav - Analýza (2011)

1. Základní údaje o městě

1.2 Image a urbanistický ráz města

2. Obyvatelstvo a jeho skladba

2.1 Počet a pohyb obyvatel

2.2 Etnická struktura

2.3 Věková struktura

2.4 Vzdělanostní struktura

3. Sociální infrastruktura a veřejné služby

3.1 Zdravotnictví

3.2 Školství

3.3 Kulturní a sportovní vyžití, volný čas

3.4 Sociální infrastruktura

3.5 Kriminalita

4. Ekonomická struktura a trh práce

4.1 Odvětvová struktura ekonomiky

4.2 Organizační struktura ekonomiky

4.3 Trh práce a nezaměstnanost

4.4 Exportní výkonnost

4.5 Výzkum a vývoj

4.6 Cestovní ruch

5. Doprava a dopravní infrastruktura

5.1 Silniční doprava a dopravní infrastruktura

5.2 Veřejná hromadná doprava

5.3 Cyklistická a pěší doprava

5.4 Letecká doprava

6. Technická infrastruktura a životní prostředí

6.1 Bydlení a vybavenost technickou infrastrukturou

6.2 Životní prostředí

7. Názory a postoje obyvatel města a hlavních aktérů

7.1 Dotazníkový průzkum obyvatel

7.2 Ankety „Desatero problémů města“

7.3 Průzkum mezi zástupci vybraných organizací

8. Připravenost města pro realizaci strategického plánu

8.1 Institucionální připravenost města

8.2 Finanční připravenost města

8.3 Projektová připravenost města

TISK
i