Mladá Boleslav
Znak Mladá Boleslav

Web provozuje NSZM ČR

Mladá Boleslav

Názvy hierarchických úrovní
1. "Priorita"
1.1 "Opatření"

Rozbalit detaily

Strategický plán rozvoje města Mladá Boleslav (2011) [akt. 2018]

1. Zkvalitnění urbanistického rázu

1.1 Historické centrum a dílčí centra a osy

Deskriptory:
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

1.2 Monofunkční plochy

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
XVII. Veřejná správa
XIX.b rozpočtování a makroekonomika

1.3 Rozvojové plochy

Deskriptory:
I.g stavebnictví
XII.g omezování hluku a vibrací

1.4 Bydlení

Deskriptory:
XII.g omezování hluku a vibrací
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XVI. Bydlení

2. Zlepšení stavu životního prostředí

2.1 Komunální odpad a třídění odpadu

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XII.b nakládání s odpady

2.2 Ovzduší

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XII.a ochrana ovzduší a klimatu

2.3 Hluk a světelný smog

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XII.a ochrana ovzduší a klimatu

2.4 Veřejná zeleň

Deskriptory:
XVII.g územní rozvoj (územní plánování a rozvoj, rozvoj venkova, urbánní rozvoj)
XII. Životní prostředí
XII.e ochrana přírody a krajiny, chráněná území

3. Koordinace a optimalizace nabídky v oblasti volného času a cestovního ruchu

3.1 Nabídka v oblasti volného času

Deskriptory:
XV. Kultura
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

3.2 Objekty veřejných služeb

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
XII.g omezování hluku a vibrací

3.3 Studentský život a vysoké školství

Deskriptory:
X. Rodinná politika
VI. Vzdělávání
VI.e vysokoškolské vzdělávání
IV. Výzkum, vývoj, inovace a technologie

3.4 Spolková činnost a občanské iniciativy

Deskriptory:
XVII.h participace občanů na veřejné správě
XV. Kultura

3.5 Turistické atraktivity a jejich prezentace

Deskriptory:
XIV. Cestovní ruch
XV.a kulturní dědictví
XV.b kulturní památky a umění
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu

3.6 Rekreační potenciál koridorů Klenice a Jizery

Deskriptory:
XII.h odvádění a čištění odpadních vod
XII.j jakost povrchových a podpovrchových vod
XIV. Cestovní ruch
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
XV. Kultura

3.7 Konferenční a obchodní turistika

Deskriptory:
III. Podnikání a zahraniční obchod
XIV. Cestovní ruch
XIV.c propagace a marketing cestovního ruchu
XVIII.a zemědělství

4. Rozvoj dopravní sítě a integrace jednotlivých druhů dopravy

4.1 Silniční a železniční infrastruktura

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita

4.2 Automobilová doprava

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.j bezpečnost v dopravě

4.3 Veřejná doprava

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.h veřejná doprava
XI.i mobilita

4.4 Cyklistická a pěší doprava

Deskriptory:
XI.a silniční doprava
XI.k nemotorová doprava

4.5 Doprava v klidu

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

5. Integrace a podpora skupin obyvatel využívajících sociální služby

5.1 Cizinci a národnostní menšiny

Deskriptory:
XX.h lidská práva
IX. Sociální služby
VIII. Sociální začleňování

5.2 Kriminalita a sociálně patologické jevy

Deskriptory:
IX. Sociální služby
XX.b kriminalita a prevence kriminality

5.3 Sociálních služby pro seniory

Deskriptory:
X. Rodinná politika
IX. Sociální služby

5.4 Sociální bydlení

Deskriptory:
IX. Sociální služby
VIII. Sociální začleňování
XVI. Bydlení

6. Rozvoj konceptu SMART City

6.1 SMART doprava

Deskriptory:
XI.a silniční doprava

6.2 SMART energetika

Deskriptory:
XII. Životní prostředí

6.3 SMART životní prostředí

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
VI.i celoživotní učení

6.4 SMART veřejná správa

Deskriptory:
V.d eSlužby, aplikace a produkty ICT
XVII.h participace občanů na veřejné správě
XVII.b optimalizace procesů ve veřejné správě

6.5 SMART veřejné služby

Deskriptory:
XII. Životní prostředí
XVII.f komunální služby a občanská vybavenost (např. veřejné osvětlení, pohřebnictví, výstavba a údržba místních sítí, lokální zásobování teplem)
TISK
i