Mariánské Lázně
Znak Mariánské Lázně

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaMariánské LázněRozvojové záměryStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

Mariánské Lázně

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Zastřešující strategický dokument

Znak Mariánské LázněStrategický plán rozvoje města Mariánské Lázně 2016-2031
E.2 Spolupráce a podpora ZŠ a SŠ viz dokument »
E.6 Nové vzdělávací programy viz dokument »

Koncepce

Znak Mariánské LázněMístní akční plán Rozvoj vzdělávání na Mariánskolázeňsku 2018-2023
1.1 Pestrá nabídka kvalitních škol a školských zařízení viz dokument »
1.2 Regionální identita viz dokument »
2.1 Spolupráce škol a školských zařízení viz dokument »
2.2 Alternativní zdroje příjmů škol a školských zařízení viz dokument »
3.1 Dostatek kvalifikovaných pedagogů viz dokument »
3.2 Dostatek podpůrného kvalitního (nepedagogického) personálu pro vzdělávací proces viz dokument »
3.3 Zajištění systémové personální podpory školám v regionu viz dokument »
4.1 Ředitelé škol v regionu jsou lídři a manažeři viz dokument »
4.2 Učitel je klíčovým předpokladem kvality vzdělávání viz dokument »
4.3 Zlepšení spolupráce a dosažení souladu mezi aktéry vzdělávání v regionu viz dokument »
4.4 Kvalitní a inspirativní prostředí ke vzdělávání a odstranění bariér pro znevýhodněné skupiny viz dokument »
4.5 Aktivní zapojení volnočasových aktivit do vzdělávacího procesu viz dokument »
TISK
i