Louny
Znak Louny

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Louny

Plán prevence kriminality města Loun 2023-2027

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Město Louny
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2023 - 2027
TISK
i