Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Rozbalit detaily

Místní akční plán vzdělávání ORP Litoměřice II 2016-2024

1. Žáci a děti „Škola hrou“

1.1 Zvýšení čtenářské gramotnosti

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.2 Zvýšení matematické gramotnosti

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

1.3 Zvýšení gramotnosti cizích jazyků, polytechnického vzdělávání a informační technologie

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

2. Kvalitní školy a zařízení, vč. ZUŠ

2.1 Zlepšení technického stavu budov + bezbariérovost

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

2.2 Dostatek vybavení a odborných učeben

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

2.3 Funkční zázemí – školní jídelny, tělocvičny, šatny

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

2.4 Využité okolí škol a šk. zařízení – hřiště, zahrady, sportoviště

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

2.5 Bezpečné školy

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
XX.b kriminalita a prevence kriminality

3. Spolupráce aktérů vzdělávání

3.1 Dostatečný počet nadšených a motivovaných pedagogických pracovníků

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

3.2 Komplexní spolupráce škola + rodič; škola + zřizovatel; škola + ostatní (kariéroví poradci, ŠPZ, neziskový sektor, střední školy a učiliště, veřejnost, apod.)

Deskriptory:
VI. Vzdělávání

4. Zájmové a neformální vzděláván

4.1 Dostupná a kvalitní nabídka zájmového a neformálního vzdělávání

Deskriptory:
VI.h další vzdělávání
VI.i celoživotní učení

5. Společné vzdělávání / začleňování do společnosti

5.1 Informovaný rodič a veřejnost

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
VIII. Sociální začleňování

5.2 Odborný personál v otázkách inkluze

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
VIII. Sociální začleňování
XX.b kriminalita a prevence kriminality

5.3 Zabezpečení kvalitní předškolní péče

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
TISK
i