Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Rozbalit detaily

Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích 2018-2023 - Analýza

1. Okruhy analýzy

1.1 Komise sportu

1.2 Sportovní oddíly ve městě

1.3 Tělesná výchova ve školách

1.4 Dům dětí a mládeže Rozmarýn

1.5 Asociace školních sportovních klubů Litoměřice

1.6 Zdravé město

1.7 Sportovní infrastruktura

1.8 Financování sportu v Litoměřicích 2013–2018

TISK
i