Litoměřice
Znak Litoměřice

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Litoměřice

Rozbalit detaily

Koncepce rozvoje sportu v Litoměřicích 2018-2023

1. Oblast priorit koncepce rozvoje sportu

1.1 Sport pro zdraví / sport pro všechny

Deskriptory:
XIII. Zdravotnictví
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.2 Dostatečná podpora pro sportovní kluby při práci s dětmi a mládeží

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.3 Dlouhodobá a garantovaná podpora výkonnostního a vrcholového sportu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.4 Kvalita tělesné výchovy na MŠ a ZŠ

Deskriptory:
VI. Vzdělávání
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.5 Podpora sportovních akcí mimořádného významu

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika

1.6 Provoz, údržba a výstavba sportovní infrastruktury

Deskriptory:
XXI.a tělesná výchova, sport, turistika
TISK
i