KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ LIBERECKÝStrategické dokumentyStrategické dokumenty › Přehled cílů v dokumentech dle témat  

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
.. zobrazit cíle dokumentů dle tématu
téma
Správa věcí veřejných a územní rozvoj
téma
Životní prostředí
téma
Udržitelná spotřeba a výroba
téma
Doprava
téma
Zdraví
téma
Místní ekonomika
téma
Vzdělávání a výchova
téma
Kultura a místní tradice, sport
téma
Sociální prostředí
téma
Zemědělství a venkov
téma
Globální odpovědnost
.. téma - podrobnější členění

Strategický dokument

Znak KRAJ LIBERECKÝRegionální inovační strategie Libereckého kraje (2009)
B.1 Aktivní podpora systému počátečního vzdělávání pro rozvoj inovací viz dokument »
B.2 Podpora inovativního prostředí v terciárním vzdělávání viz dokument »
B.3 Posílení adaptibility a flexibility lidských zdrojů prostřednictvím dalšího vzdělávání viz dokument »
B.4 Odstraňování bariér dynamického trhu práce viz dokument »
C.2 Podpora VaV infrastruktury viz dokument »
D.3 Podpora komunikace mezi podniky, školami a subjekty VaV viz dokument »
E.1 Podpora zajištění inovačních aktivit z veřejných zdrojů viz dokument »
E.2 Podpora využití komerčních zdrojů pro inovace viz dokument »
E.3 Vytvoření a využívání regionálních zdrojů pro financování inovačních aktivit viz dokument »
F.3 Účast v mezinárodních kooperačních sítích viz dokument »
Znak KRAJ LIBERECKÝKoncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015]
Organizovat soutěže pro děti základních škol s tematikou BESIP (znalostní, výtvarné), které budou uveřejněny v regionálním tisku, na deti.bezpecne-na-silnicich.cz a na internetových stránkách LK – výtvarná soutěž "O pohár hejtmana LK", znalostní soutěž "O kolo" a další. viz dokument »
Zabezpečit informovanost ředitelů základních škol ve věci začlenění dopravní výchovy jako nutnou součást zpracovaného školního vzdělávacího programu. viz dokument »
TISK
i