KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Názvy hierarchických úrovní
"Dokument"
1 "Kapitola"
1.1 "Podkapitola"

Zpráva o zdraví v Libereckém kraji (2020) 2022-2027

Zpráva o zdraví

1 Ukazatele zdravotního stavu

1.1 Subjektivní hodnocení zdraví
1.2 Střední délka života
1.3 Úmrtnost
1.4 Nemocnost

2 Determinanty zdraví

2.1 Životní prostředí
2.1 Životní styl
2.3 Sociálně ekonomické faktory zdraví

3 Nadúmrtnost v letech 2020 - 2021

4 Činnosti Krajské hygienické stanice LK a resortu zdravotnictví LK v době nouzových stavů v roce 2020, 2021 a v mezidobí z důvodu pandemie nemoci Covid-19

TISK
i