KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Názvy hierarchických úrovní
1. ""Oblast (Cíl Zdraví 21 WHO)""
1.1 "Místní cíl"

Zdravotní politika Libereckého kraje - Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel (2016)

1. PODPORA ZDRAVÍ BĚHEM CELÉHO ŽIVOTA

1.1 Zdravý start do života, zdraví mladých

1.2 Zdravé stárnutí

2. ZDRAVĚJŠÍ ŽIVOTNÍ STYL

2.1 Podpora pohybové aktivity populace

2.2 Správná výživa a stravovací návyky populace

3. DUŠEVNÍ ZDRAVÍ

4. OMEZENÍ ZDRAVOTNĚ RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

4.1 Úrazy

4.2 Návykové látky

5. SNIŽOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH RIZIK ZE ŽIVOTNÍHO A PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ

5.1 Zdravé a bezpečné životní prostředí

5.2 Pracovní prostředí

6. ZVLÁDÁNÍ INFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

7. SNÍŽENÍ VÝSKYTU NEINFEKČNÍCH ONEMOCNĚNÍ

7.1 Kardiovaskulární choroby

7.2 Nádorová onemocnění

7.3 Diabetes mellitus

7.4 Orální zdraví

8. ZDRAVÍ, DŮLEŽITÉ HLEDISKO V ČINNOSTI VŠECH REZORTŮ

TISK
i