KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 [akt. 2016]

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor sociálních věcí
Datum schválení
17.12.2013
Poslední aktualizace
2016
Doba platnosti
2014 - 2017
Popis dokumentu
Střednědobý dokument, který vytváří obecný rámec pro přípravu záměrů a projektů v kraji ze sociální oblasti a pro tvorbu krajské sítě sociálních služeb. show
Implementace
Na SPRSS LK 2014-2017 navazuje Akční plán na rok 2017, který představuje základní nástroj pro realizaci, řízení a kontrolu plnění rozvojových aktivit schválených ve SPRSS LK 2014-2017. show
Výchozí legislativa
Dokument je zpracován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a v souladu s Národním plánem rozvoje sociálních služeb (2011-2016)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 499/13/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Poznámka k dokumentu
Původní dokument schválen usnesením č. 499/13/ZK ze dne 17. 12. 2013.
Aktualizace:
• dokumentu a prováděcí části – Akčního plánu na rok 2015 byla schválena usnesením č. 390/14/ZK ze dne 21. 10. 2014
• dokumentu a prováděcí části – Akčního plánu na rok 2016 byla schválena usnesením č. 259/15/ZK ze dne 23. 06. 2015
• prováděcí části – Akčního plánu na rok 2016 byla schválena usnesením č. 554/15/ZK ze dne 22. 12. 2015
• dokumentu a prováděcí části – Akčního plánu na rok 2017 byla schválena usnesením č. 343/16/ZK ze dne 21. 06. 2016
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Ano Ročně neuvedeno
TISK
i