KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2004-2014

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Liberecký kraj - Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
16.3.2004
Doba platnosti
2004 - 2014
Popis dokumentu
Dlouhodobý dokument, jehož účelem je stanovit optimální způsob dosažení souladu s požadavky právních předpisů ČR a EU v oblasti odpadového hospodářství na území LK a s tím spojené ekonomické dopady. POH LK 2004-2014 zahrnuje analytickou část stanovující klíčové problémy. show
Implementace
POH obsahuje základní nástroje a přehled projektů k dosažení stanovených cílů. Dále také odpovědnost jednotlivých subjektů za jejich realizace podle nastavených indikátorů a cílových hodnot. show
Výchozí legislativa
Dokument je zpracován na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a musí být v souladu se závaznou částí řešení Plánu odpadového hospodářství ČR, který byl vyhlášen Nařízením vlády č. 197/2003 Sb.
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 39/04/ZK
PDF
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
2 – silná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně Ročně neuvedeno
TISK
i