KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

KRAJ LIBERECKÝ

Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2030

Nepřehlédněte: Originál dokumentu a důležité informace gestora - Web k dokumentu

Základní informace o dokumentu

Odpovědná instituce
KRAJ LIBERECKÝ
Garant za instituci
Odbor životního prostředí a zemědělství
Datum schválení
26.10.2021
Doba platnosti
2021 - 2030
Popis dokumentu
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je strategický dokument, jehož zpracováním naplňuje Liberecký kraj v samostatné působnosti zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí (§ 13, odst. 5). show
Implementace
Naplňování Koncepce EVVO LK bude probíhat prostřednictvím víceletých akčních plánů (2021 - 2023, 2024 - 2026 a 2027 - 2030).
Výchozí legislativa
zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí (§ 13, odst. 5)
Usnesení vlády či jiný akt, kterým je dokument schválen
Usnesení Zastupitelstva Libereckého kraje č. 451/21/ZK ze dne 26. 10. 2021
Relevance ke kohezní politice 2007-2013
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2014-2020
0 – žádná
Relevance ke kohezní politice 2021+
1 – dotyková
Indikátory úspěšnosti Odpovědnost za plnění Harmonogram plnění Finance k plnění Hodnotící zpráva (interval) Aktualizace (interval)
Ano Ano Ano Částečně 3 neuvedeno
TISK
i