KRAJ LIBERECKÝ
Znak KRAJ LIBERECKÝ

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost
úvodní stránkaKRAJ LIBERECKÝRozvojové záměry › Strategické dokumenty  

KRAJ LIBERECKÝ

tisk
i
Web ke strategiím


  Seřadit: Dle typu Abecedně


Dokument Od Do
Akční plán adaptace na změnu klimatu v podmínkách Libereckého kraje (2021) 2021 2027
Akční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2023 2021 2023
Akční plán koncepce Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2020) 2020 2023
Aktualizace Krajské přílohy k Národní RIS3 za Liberecký kraj 2021-2027 2021 2027
Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje 2019 [akt. 2022] 2022 --
Analýza stavu dopravy na území Libereckého kraje [akt. 2018] 2018 --
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2020-2024 2020 2024
Chytřejší kraj pro Liberecký kraj (2019) 2019 2027
Koncepce BESIP v Libereckém kraji (2003) [akt. 2015] 2003 --
Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Libereckého kraje 2021-2030 2021 2030
Koncepce ochrany přírody a krajiny Libereckého kraje, aktualizace 2021+ 2021 --
Koncepce prevence kriminality Libereckého kraje 2023-2028 2023 2028
Koncepce rozvoje kulturních příspěvkových organizací Libereckého kraje 2021-2027 2021 2027
Koncepce turistické dopravy v Libereckém kraji (2022) 2022 2029
Koncepce účinnější podpory památkové péče v Libereckém kraji (2003) 2003 --
Koncepce zdravotních služeb v lůžkových zařízeních Libereckého kraje (2016) 2016 --
Koncepční řešení vodácké turistiky na Jizeře ve vztahu k ochraně zvláště chráněných druhů ryb (2016) -- --
Krajská koncepce zemědělství Libereckého kraje (2003) 2003 --
Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2021-2024 2021 2024
Plán dopravní obslužnosti Libereckého kraje 2019-2023 2020 2023
Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje 2016-2025 2016 2025
Plán pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody Libereckého kraje (2022) 2022 --
Plán protidrogové politiky Libereckého kraje 2023-2027 2023 2027
Plán rozvoje sportu v Libereckém kraji 2022-2025 - aktualizace 2024 2023 2025
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje 2023 2030
Případová studie pro hospodářsky a sociálně ohrožené území Frýdlantsko (2023) 2023 --
Případová studie pro hospodářsky a sociálně ohrožené území Novoborsko (2023) 2023 --
Případová studie pro hospodářsky a sociálně ohrožené území Tanvaldsko (2023) 2023 --
Regionální inovační strategie Libereckého kraje (2009) 2009 --
Rozvoj psychiatrické péče v Libereckém kraji 2016-2022 2016 2022
Strategická migrační studie pro Liberecký kraj (2014) 2014 --
Strategický plán rodinné politiky Libereckého kraje 2019-2023 2019 2023
Strategie rozvoje cyklodopravy v Libereckém kraji 2021+ 2021 --
Strategie rozvoje Libereckého kraje 2021-2027 2021 2027
Strategie sociálního začleňování Libereckého kraje 2021+ (2021) 2021 2025
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2024-2026 2024 2026
Územně analytické podklady Libereckého kraje (2021) 2021 2025
Územně energetická koncepce Libereckého kraje (2010) [akt. 2015] 2010 2045
Územní studie Koncepce rozvoje cestovního ruchu Jizerské hory (2016) 2016 2024
Územní studie Řešení zlepšení silniční dostupnosti Liberce z území za Ještědským hřbetem (2013) [akt. 2021] 2013 2029
Zásady řízení zdravotnictví v Libereckém kraji v oblasti lůžkové péče včetně návaznosti na zdravotnickou záchrannou službu 2015-2020 2015 --
Zásady územního rozvoje Libereckého kraje, aktualizace č. 1 (2021) 2021 --
Zdravotní politika Libereckého kraje 2022 - dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel LK - Akční plán 2023-2025 2023 2025
Zpráva o zdraví v Libereckém kraji (2020) 2022-2027 2022 2027
Dokumentů: 44

..archiv show
TISK
i