Krnov
Znak Krnov

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Krnov

Rozbalit detaily

Koncepční řešení Smart City pro město Krnov (2019) - Analýza

1. Analýza oblasti Smart governance

1.1 E-government (e-správa)

1.2 Elektronická komunikace (komunikace občan - amospráva)

1.3 Oblast sociální práce

1.4 Connected City - připojené město

1.5 Bezpečné město

1.6 Opendata - městská platforma

1.7 Městská karta

2. Analýza oblasti Smart people

2.1 Oblast školství / vzdělávání (smart education)

2.2 Komunitní rozvoj a komunikace s občany (marketing)

3. Analýza oblasti Smart mobility

3.1 Inteligentní řízení dopravy (IDS)

3.2 Doprava v klidu, parkování

3.3 Dopravní obslužnost veřejnou hromadnou dopravou

3.4 Elektromobilita

3.5 Systémy městské údržby

4. Analýza oblasti Smart environment

4.1 Řízení projektů

4.2 Životní prostředí

4.3 Odpady

4.4 Energetika, OZE a smart facility

4.5 Veřejné osvětlení

5. Analýza oblasti Smart living

5.1 Oblast rozvoje bydlení a chytrý domov

5.2 Kulturní a sportovní zázemí

5.3 Oblast cestovního ruchu a rekreace

6. Analýza oblasti Smart economy

6.1 Smart rozpočtování a hospodaření města / investice

6.2 Vztah města k podnikatelským subjektům, spolupráce se start-upy

6.3 Sdílená ekonomika

TISK
i