Křižánky
Znak Křižánky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Křižánky

Územní plán obce Křižánky (2010)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Obec Křižánky
Datum schválení
14.10.2010
Doba platnosti
2010 - průběžně
TISK
i