Křižánky
Znak Křižánky

Web provozuje NSZM ČR
Publicita OPZ-25 aktivity, projekt
Vývoj portálu je financován za podpory Operačního programu Zaměstnanost

Křižánky

Analýza zdravotního stavu obyvatel obce Křižánky (2020)

Základní informace o dokumentu

Název dokumentu
Odpovědná instituce
Obec Křižánky
Datum schválení
neuvedeno
Doba platnosti
2020 - průběžně
Dokumentace ke stažení
Porovnejte s dalšími zdravotními plány
TISK
i